Zbieramy 1 % – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego /OPP/

W 2018 r. planujemy kontynuację konkursu plastycznego o chorobie cukrzycy w szkołach gminy ostródzkiej  oraz organizację XIII gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Zbieramy fundusze na zakupy nagród dla uczniów szkół. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę na nasze konto przekazana przy rozliczaniu PIT za 2017 r.  Nasz KRS 0000252900. Przekazujemy powyższą informację wszystkim naszym członkom , sympatykom i ofiarodawcą. Uzyskane wsparcie jest przeznaczone na nagrody dla naszych dzieci uczestniczących w organizowanych konkursach i zadaniach edukacyjnych. Dziękujemy za życzliwość.

Prezes zarządu Elżbieta Miecznik

Przypominam o zebraniu w dniu 25 stycznia 2018 r.

W dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Samborowie odbędzie się zebranie wszystkich członków,  na którym będzie zatwierdzany plan pracy na 2018 r. oraz ustalane kierunki działania na 2018 r. Zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków .

Prezes kola Elżbieta Miecznik

Życzenia wielkanocne

Święta Wielkiejnocy, to czas szczególny. Umęczony, poniżony i pozbawiony godności ludzkiej Jezus z Nazaretu, król żydowski zostaje pozbawiony życia ziemskiego. Umiera na krzyżu,w ogromnych cierpieniach,  aby zbawić nas zwykłych śmiertelników. Z jego strony Boga i człowieka , jest to ofiara odkupienia. Zrobił to dla nas, ogarnięty pragnieniem pokazania zwykłego człowieczeństwa i pragnieniem aby nas zbawić. Otworzył nam drogę do zbawienia.Jesteśmy Mu za to wdzięczni. Nauczył nas skromności, pokory i wzajemnego szacunku. Niech Jego ofiara będzie dla nas natchnieniem, drogowskazem i przykładem okazywania wzajemnego szacunku, życzliwości i chęci niesienia pomocy wszystkim jej potrzebującym.

Niech te święta upłyną w zdrowiu, w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumieniu. Niech w każdej rodzinie panuje spokój, miłość, życzliwość. Okazujmy sobie szacunek, zrozumienie naszych ludzkich spraw. Bądźmy wyrozumiali i uśmiechnięci. Niech radość codziennego dnia będzie dla nas przykładem wzajemnego szacunku.

Wszystkim członkom i sympatykom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia. szczęścia i wszelkiej pomyślności życzy

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.

Zaproszenie do uczestnictwa w XI Gminnych Obchodach światowego Dnia Walki z Cukrzycą 24 listopada 2016 r.

Zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie zaprasza na XI gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą , które odbędą się 24 listopada 2016 r. w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Samborowie. Program uroczystości:

13,00 Podsumowanie wyników i wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego pt. „ŻYJ W ZGODZIE Z NATURĄ

16,00 Msza św. w kościele św. Stanisława Biskupa w Samborowie-w intencji wszystkich chorych na cukrzycę.

17,00 Uroczyste otwarcie i przywitanie gości.

17,10 Koncert zespołu ” Piątka z +”

17,30 Wprowadzenie – Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

17,40 Prelekcja lic.dietetyk- Ewa Warsińska” CUKRZYCA – WAŻNE JEST CO JESZ

18,00 Podsumowanie i wystąpienia zaproszonych gości.

18,20 Wieczorek andrzejkowy z poczęstunkiem.

Gwarantujemy ciekawą prelekcję i cenne uwagi z zakresu żywienia, przestrzeganie których uchroni nas od skutków choroby cukrzycy.

Zapraszamy wszystkie osoby na naszą uroczystość i udział we wspólnej zabawie andrzejkowej.

Z upoważnienia organizatorów Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Podziękowanie za aktywność

W imieniu Zarządu koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam najserdeczniejsze podziękowanie koleżankom i kolegom za okazaną pomoc Sołtysowi sołectwa Samborowo p. Tadeuszowi Pypczyńskiemu oraz Radzie sołectwa Samborowo podczas wykonywania wieńca dożynkowego p. Edmundowi Kajetankowi, Elżbiecie Zduńczyk, Elżbiecie Burczak, Marii Szatkowskiej. Wykonany , piękny , niepowtarzalny wieniec zdobył w tegorocznych dożynkach gminnych III lokatę. Gratulacje za pomysł !!! Ogromny szacunek za włożoną perfekcyjną pracę !!!

Składam podziękowanie za pomoc i udział w organizacji stoiska dożynkowego podczas gminnych dożynek i dożynek parafialno – sołeckich : Bylska Halina, Jan i Maria Babscy, Wieńczysława Kajetanek, Zakrzewska Elżbieta, Danuta Skibicka, Dorota Teodorowicz , Danuta Kopaczewska, Władysława Butrykiewicz, Elżbieta Zduńczyk. Wymienione osoby to wzór do naśladowania za wykazane bezinteresowne poświęcenie i świadectwo dobrej woli , aktywności i społecznej pracy, której celem jest pokazanie dorobku , osiągnięć i aktywności społeczeństwa Samborowa. Ogromne dzięki za wszystko, co uczyniliście dla Samborowa. Jesteśmy z Was dumni i składamy podziękowanie i wyrażamy szacunek. W dzisiejszych zmaterializowanych czasach trudno jest o bezinteresowność i poświęcenie własnego wolnego czasu dla pracy społecznej.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik