pogrzeb członka zarządu kola śp. Jana Babskiego

Informuje wszystkich sympatyków i członków koła PSD w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, że w środę tj. 7 października 2020 r. odbędzie się pogrzeb członka zarządu koła kol. Jana Babskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie modlitwa różańcowa o godz. 14,00 w kościele św.Stanisława Biskupa w Samborowie i po mszy św. 0 godz. 15,00 nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Samborowie. W imieniu wszystkich członków naszego koła składam rodzinie zmarłego wyrazy współczucia. Łączymy się w modlitwie za wieczny odpoczynek. Nasze szeregi opuścił wspaniały kolega, życzliwy i serdeczny, aktywny członek zarządu, który współtworzył koło od momentu jego powstania.Jego uwagi były cenne i owocne w rozwiązywaniu różnych spraw. Będzie nam bardzo brakowało tak wspaniałego człowieka. Cześć jego pamięci.Kolego Janie spoczywaj w Bogu i wspieraj nas w w tym, co robimy dla ludzi chorych.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Wielkanoc 2020

Zmartwychwstanie Jezusa jest nadzieją na lepsze życie , po zakończeniu ziemskiego czasu.Taką nadzieję daje nam Jezus. Szczególnie w tym roku jego Zmartwychwstanie jest dla nas wszystkich nadzieją, że przy jego pomocy, pokonamy śmiertelną pandemię, która zmusiła miliony ludzi na całym świecie, do innego przeżywania tych świąt.My także , chcąc zachować zdrowie i życie, musimy spędzać te święta w swoich domach, w gronie razem mieszkających z nami domowników.Po raz pierwszy, ze względów bezpieczeństwa, nie mogą tych świąt spędzać wszyscy członkowie naszych rodzin. Jest to smutne, trudne do pogodzenia się z brutalną rzeczywistością.Chcielibyśmy być razem ze wszystkimi osobami, które kochamy, z którymi łączą nas więzy krwi i z którymi razem dzielimy dobre i gorsze chwile naszego życia. Musimy się z tym pogodzić i przestrzegać zasad, które są konieczne , dla wspólnego dobra. Szczególnie dotyczy to nas , osób w podeszłym wieku, obciążonych wieloma chorobami. Ten czas minie, dużo zależy od naszego zdyscyplinowania i odpowiedzialności. To są chwile trudne, ale musimy je pokonać z nadzieją i wiarą, że lepsze jutro nastąpi.
Wszystkim chorym , członkom naszych rodzin oraz wszystkim sympatykom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, cierpliwości, uśmiechów i wzajemnej życzliwości. Niech ten trudny czas będzie dla nas wszystkich możliwością okazania sobie szacunku i otworzy nasze serca na problemy drugiego człowieka. Starajmy się dzwonić do osób samotnych, podtrzymujmy je na duchu. Niech nikt w te święta ie pozostanie samotnym, załamanym i zapomnianym. Pan Zmartwychwstał Alleluja.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Odwołanie zebrania w miesiącu Marcu 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia członków zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie odwołuje zebranie , ze względu na obowiązujące przepisy wywołane pandemią choroby koronarowirusa. Jednocześnie nie będzie wykonywana palma wielkanocna, gdyż nie chcemy narażać członków na możliwość infekcji.
Sprawozdania za 2019 r, zostały zatwierdzone na zebraniu w miesiącu lutym i w terminie zostały przedłożone stosownym instytucjom.
Życzymy zdrowia i przestrzegania obowiązujących zaleceń medycznych, które zabezpieczą nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Prosimy o powiadomienie wszystkich członków naszego koła o podjętych decyzjach.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Dzień Kobiet 8 marca 2020 r.

Dzień Kobiet jest szczególnym w życiu każdej kobiety. Jest on wyrazem szacunku i podkreśleniem znaczenia, jakie kobieta odgrywa w kulturze społeczeństwa. Kobieta to troskliwa mama, to kochająca żona, to towarzyszka życia, to partnerka w pracy, ale najważniejsza jej rola, to wychowawczyni dzieci, które w jej ciele się rozwijały i które urodziła. Za trud i poświęcenie, które towarzyszy macierzyństwu, za trud wychowania i przekazywaniu wzorców i tradycji swoim dzieciom należy się szczególne uznanie i szacunek. Kobieta jest podporą każdej rodziny .
Wszystkim Paniom członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie , wszystkim mieszkankom Samborowa i wszystkim kobietom wyrazy szacunku i najserdeczniejsze życzenia składają mężczyźni z koła gminnego PSD w Samborowie.

Prośba o 1 % od podatku za 2019 r.

Szanowni członkowie, sympatycy i sponsorzy koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.
Zwracam się do Państwa z gorącym apelem i prośbą o przekazywanie odpisów 1 % podatku za 2019 r. podczas rozliczania PIT. Jeśli ofiarodawca chciałby , aby jego imienna informacja została wykazana przez Urząd Skarbowy, to należy oprócz informacji o KRS 0000252900 , w krateczce obok zakreślić X, wówczas otrzymamy imienną informację kto jest ofiarodawcą i jaką kwotę przekazał. Zbierane pieniądze z odpisów 1 % służą tylko i wyłącznie do wypełniania zadań statutowych, m.in. dofinansowywania zabiegów rehabilitacyjnych, edukacyjnych i innych, które służą wszystkim członkom i chętnym osobom, pragnącym uczestniczyć w organizowanych przez nasze koło imprezach. Będziemy wdzięczni za każdą ofiarowaną dobrowolnie kwotę. W tym roku nasze koło obchodzi jubileusz 15 lecia działalności . Planujemy wiele ważnych i ciekawych spraw dla członków i chętnych uczestników. Nasz KRS 0000252900. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik