Zaproszenie do uczestnictwa w XI Gminnych Obchodach światowego Dnia Walki z Cukrzycą 24 listopada 2016 r.

Zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie zaprasza na XI gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą , które odbędą się 24 listopada 2016 r. w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Samborowie. Program uroczystości:

13,00 Podsumowanie wyników i wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego pt. „ŻYJ W ZGODZIE Z NATURĄ

16,00 Msza św. w kościele św. Stanisława Biskupa w Samborowie-w intencji wszystkich chorych na cukrzycę.

17,00 Uroczyste otwarcie i przywitanie gości.

17,10 Koncert zespołu ” Piątka z +”

17,30 Wprowadzenie – Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

17,40 Prelekcja lic.dietetyk- Ewa Warsińska” CUKRZYCA – WAŻNE JEST CO JESZ

18,00 Podsumowanie i wystąpienia zaproszonych gości.

18,20 Wieczorek andrzejkowy z poczęstunkiem.

Gwarantujemy ciekawą prelekcję i cenne uwagi z zakresu żywienia, przestrzeganie których uchroni nas od skutków choroby cukrzycy.

Zapraszamy wszystkie osoby na naszą uroczystość i udział we wspólnej zabawie andrzejkowej.

Z upoważnienia organizatorów Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Podziękowanie za aktywność

W imieniu Zarządu koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam najserdeczniejsze podziękowanie koleżankom i kolegom za okazaną pomoc Sołtysowi sołectwa Samborowo p. Tadeuszowi Pypczyńskiemu oraz Radzie sołectwa Samborowo podczas wykonywania wieńca dożynkowego p. Edmundowi Kajetankowi, Elżbiecie Zduńczyk, Elżbiecie Burczak, Marii Szatkowskiej. Wykonany , piękny , niepowtarzalny wieniec zdobył w tegorocznych dożynkach gminnych III lokatę. Gratulacje za pomysł !!! Ogromny szacunek za włożoną perfekcyjną pracę !!!

Składam podziękowanie za pomoc i udział w organizacji stoiska dożynkowego podczas gminnych dożynek i dożynek parafialno – sołeckich : Bylska Halina, Jan i Maria Babscy, Wieńczysława Kajetanek, Zakrzewska Elżbieta, Danuta Skibicka, Dorota Teodorowicz , Danuta Kopaczewska, Władysława Butrykiewicz, Elżbieta Zduńczyk. Wymienione osoby to wzór do naśladowania za wykazane bezinteresowne poświęcenie i świadectwo dobrej woli , aktywności i społecznej pracy, której celem jest pokazanie dorobku , osiągnięć i aktywności społeczeństwa Samborowa. Ogromne dzięki za wszystko, co uczyniliście dla Samborowa. Jesteśmy z Was dumni i składamy podziękowanie i wyrażamy szacunek. W dzisiejszych zmaterializowanych czasach trudno jest o bezinteresowność i poświęcenie własnego wolnego czasu dla pracy społecznej.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt wielkanocnych składam wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, członkom Waszych rodzin, przyjaciołom i wszystkim mieszkańcom Samborowa najserdeczniejsze życzenia. Niech każda chwila spędzona w gronie przyjaznych osób niesie radość i szczęście. Niech Zmartwychwstały Jezus czuwa nad bezpieczeństwem rodzin, domostw i pomaga w rozwiązywaniu trudnych życiowych spraw. Niech każdy dzień będzie lepszym, weselszym i radośniejszym. A zgodnie z tradycją naszych ojców, Śmingus – Dyngus niech pokropi strumieniami oczyszczającej wody nasze ciała, abyśmy czyści i zdrowi mogli się cieszyć każdym nadchodzącym dniem.

Wszystkiego najlepszego życzę każdemu , kto pragnie te święta przeżyć w gronie najbliższych .
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Podziękowanie za wykonanie palmy wielkanocnej.

W imieniu Zarządu koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam najserdeczniejsze  podziękowanie naszym członkom za wykonanie palmy wielkanocnej, która mierzy 7,5 m wysokości. Jest ona eksponowana w kościele  w Samborowie. Jest piękna, można ją podziwiać. Jest to zasługa następujących koleżanek i kolegów: Szatkowska Maria, Burczak Elżbieta, Zduńczyk Elżbieta, Skibicka Daniela, Brzostek Zofia, Teodorowicz Dorota, Zakrzewska Elżbieta, Tumińska Sylwia, Bylska Halina,Kopaczewska Danuta, Kajetanek Wieńczysława, Jan Babski.

Wzorem lat ubiegłych nasza palma była największą w konkursie palm wielkanocnych. Jej wykonanie wymaga współdziałania wielu osób i wymaga cierpliwości oraz pomysłowości. Są w naszym gronie osoby uzdolnione artystycznie, mają pomysły i są zawsze chętni do współpracy.  Wykonana praca, piękna palma wielkanocna,  jest dowodem szacunku tradycji naszych ojców, jest symbolem i dowodem głębokiej wiary. Uczestnicząc w konkursach wykonywania palm wielkanocnych chcemy przekazać młodzieży i dzieciom  tradycje kulturowe i szacunek do naszej wiary. Dziękujemy Bogu w ten sposób za każdy dzień naszego życia. Za okazywaną pomoc w pokonywaniu dolegliwości choroby. Jesteśmy przekonani, że zaszczepimy w sercach naszej młodzieży szacunek do tradycji i szacunek do wiary naszych ojców.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Życzenia Świąteczne.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016 składam wszystkim chorym na cukrzycę i członkom ich rodzin oraz wszystkim mieszkańcom Samborowa i Gminy Ostróda najserdeczniejsze życzenia. Niech Boża Dziecina przyniesie ogrom łask, a szczególnie zdrowia i radości, uśmiechów i życzliwości. Niech spełnią się wszelkie najskrytsze pragnienia. 

Prezes Zarządu  Elżbieta Miecznik