Wybory 16 listopada 2014 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, chorzy na cukrzycę i wszyscy zdrowi mieszkańcy gminy ostródzkiej. W nadchodzącą niedzielę powinniśmy wszyscy pójść do urn wyborczych, aby wybrać na nową kadencje przedstawicieli naszych miejscowości do rad gminnych,rady powiatowej i samorządu wojewódzkiego oraz nowych lub tych samych Wójtów lub Burmistrzów. Sami widzicie i słyszycie , jak przebiega kampania wyborcza. Bardzo wielu obiecuje ” góry złote „, szczególnie czynią to te osoby, które przez czas poprzedniej kadencji nie zrobiły wiele lub nic nie zrobiły. Korzystają natomiast z sytuacji i obiecują,że coś zrobią ,jak zostaną wybrane.
W każdej miejscowości znamy się na co dzień z tego, co robimy dla naszych mieszkańców i środowisk, jak włączamy się we wspólne inicjatywy organizowane przez sołtysa, parafię, Wójta lub inne organizacje i stowarzyszenia. Co robimy dla nas samych, aby nam się żyło lepiej, bezpieczniej i weselej. Dlatego nie ulegajmy demagogii i pustym słowom.
W tej kampanii wyborczej powinniśmy się kierować maksymą w ocenie kandydatów „Nie po słowach lecz po czynach ich oceniajcie”.
Ponieważ sama tez kandyduje na radną do rady powiatu z listy wyborczej nr 13 poz. 5 komitetu wyborczego wyborców Starosty Włodzimierza Brodiuka ” Razem Dla Powiatu” mam świadomość,że taką samą miarą będę oceniana przez moich wyborców.Czy zasługuję na uznanie i poparcie, to zależy wyłącznie od Was moich wyborców.
Moją osobę znacie Państwo z działalności 9 letniej , jako Prezesa gminnego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie. Osiągnięcia i sukcesy mojego koła zawdzięczam zrozumieniu i współdziałaniu wszystkich członków. Jestem z osiągnięć skromnej, ale bardzo aktywnej grupy członków dumna, gdyż pokazaliśmy,że można zrobić wiele, jeżeli się tego chce.
Moje pomysły i mój program wyborczy, popierają wszyscy, którzy rozumieją potrzebę pilnego ich rozwiązania i wdrożenia w życie. Ponieważ dotyczą one życiowych, codziennych spraw każdego człowieka. Przedstawiłam je Państwu na moich ulotkach wyborczych i w emitowanych audycjach w Radio Mazury i w czasie organizowanej Krajowej Konferencji Diabetologicznej 7 czerwca 2014 r. pod hasłem ” Cukrzyca Zabójcą Naczyń’ oraz podczas organizowanych każdego roku Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Samborowie.
Wybory są ważne dla nas wszystkich, dlatego jestem przekonana,że weźmiemy w nich udział wszyscy, gdyż chcemy dokonać najlepszych wyborów- kandydatów, którzy spełnią nasze oczekiwania. Czy ja znajdę się w gronie wyróżnionych przez Was szczęśliwców, zależy wyłącznie od każdego z moich sympatyków i wyborców, którzy oddacie na mnie swój głos. Życzę wyborcom rozważnych i trafnych wyborów, a szczęśliwym wybrańcom składam gratulacje i życzę sukcesów w pracy na różnych szczeblach działalności samorządowej. Elżbiet Miecznik kandydatka na radną do rady powiatu lista 13 numer 5.

Kim jestem ?

Szanowne koleżanki i koledzy , członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, mieszkańcy Samborowa , chorzy na cukrzycę i wszyscy mieszkańcy gminy Ostróda.Organizując Krajową Konferencję Diabetologiczną w Ostródzie 7 czerwca 2014 r. pod hasłem” Cukrzyca Zabójcą Naczyń” miałam na uwadze konieczność i potrzebę otwarcia poradni diabetologicznej w Ostródzie. Jej działalność umożliwiałaby kontrolę właściwego leczenia chorych na cukrzycę, ścisły kontakt z lekarzami rodzinnymi, właściwą współpracę ze szkołami w zakresie profilaktyki i edukacji diabetologicznej, z firmami farmaceutycznymi, lekarzami i naukowcami zajmującymi się problematyką choroby cukrzycy. Swoje uwagi na temat funkcji i roli tak działającej poradni przedstawiłam na zebraniu naszego koła i uzyskałam poparcie takiego modelu działania poradni diabetologicznej na szczeblu powiatu. Nasz projekt wysłałam do prof. zw. dr. hab. med. Jana Tatonia, wieloletniego krajowego konsultanta z zakresu diabetologii i międzynarodowego eksperta w dziedzinie diabetologii z prośbą o ocene naszego pomysłu i projektu.
Z ogromną satysfakcją informuje Państwa,że Pan prof.Jan Tatoń opublikował naszą propozycję w kwartalniku MEDYCYNA METABOLICZNA Nr 2 tom XVIII z 2014 r. pod tytułem „Myśleć globalnie, działać lokalnie”, w którym Rada Naukowa i Programowa czasopisma, składająca się z lekarzy praktyków i naukowców z ośrodków akademickich całej Europy zgodziła się z naszymi propozycjami , przedstawiając swoje uwagi , spostrzeżenia i poparcie dla takiego modelu pracy poradni specjalistycznych na szczeblu miasta powiatowego. Opinia nosi tytuł „Skąd się bierze siła i sens organizacji osób przewlekle chorych?”
Zainteresowanych zachęcam do lektury strona internetowa www.medycyna-metaboliczna.pl tom XVIII, Nr 2 str. 91-93.
Jestem mieszkanką Samborowa od 10 lat. Choruję na cukrzycę od 25 lat i problemy związane z tą chorobą są mi bardzo dobrze znane. Jestem także członkiem Polskiego Związku Niewidomych od 25 lat , gdyż cukrzyca bardzo często uszkadza wzrok. Na terenie Samborowa założyłam z Wami koło gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, które prowadzi współpracę ze szkołami w upowszechnianiu wiedzy o chorobie cukrzycy i jej powikłaniach poprzez programy edukacyjne i konkursy plastyczne. Środki na ich realizację pozyskujemy od sponsorów i poprzez pisanie programów i wniosków o dofinansowanie naszych działań. Za całokształt pracy na rzecz ludzi chorych i niepełnosprawnych zostałam odznaczona w 2013 r. Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem.
Widząc moje zaangażowanie, doświadczenie, umiejętności i wiedzę w sprawy i problematykę zdrowotną mieszkańców powiatu ostródzkiego Pan Starosta Włodzimierz Brodiuk zaproponował mi uczestnictwo w jego komitecie wyborczym do rady powiatu ostródzkiego, abym jeśli uzyskam uznanie i poparcie wyborców i uzyskam mandat radnej rady powiatu ostródzkiego , zajęła się sprawami zorganizowania poradni diabetologicznej , sprawami współpracy ze szkołami, poprawą dostępu do zabiegów rehabilitacyjnych i opieką nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Jest to ogromne wyróżnienie , a jednocześnie wyzwanie.
Mam świadomość ,że to Państwo dokonujecie oceny przydatności kandydatów na radnych, oceniacie ich zaangażowanie w sprawy społeczne i dokonujecie wyboru w głosowaniu. Poddaję się Państwa ocenie i decyzji. Będę wdzieczna za udzielone poparcie, ale także zgodzę się z każdą indywidualną decyzją Państwa dotyczącą wyboru innego kandydata.
Z uwagi na przebyty zabieg operacyjny na stawie kolanowym nie jestem w stanie obecnie uczestniczyć w zebraniach i poprzez tą informację przedstawiam swoją osobę do Państwa oceny i decyzji.
Z wyrazami szacunku Elżbieta Miecznik Prezes Koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie kandydatka do Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego Wyborców Starosty Włodzimierza Brodiuka „RAZEM DLA POWIATU „.

Konkurs plastyczny.

Do szkół gminy ostródzkiej został rozesłany regulamin konkursu plastycznego o chprpbie cukrzycy, w którym zapraszamy dzieci i mlodzież szkolną do udzialu w pracach plastycznych na temat zapobiegania chorobie cukrzycy. Tegoroczne hasło to : TAK ZWYCIEŻAM CUKRZYCĘ. Mamy nadzieję,że uczestnicy wykażą się pomysłowością.Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas IX Gminnych Obchodow Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które odbędą się 21 litopada 2014 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Samborowie. Na konkurs organizatorzy zabezpieczają atrakcyjne nagrody zwycięzcom. Uroczystości zakończy współna andrzejkowa zabawa z koszyczkiem własnym .Zapraszamy do udziału w uroczystościach i konkursie wszystkich mieszkańców Samborowa i chorych na cukrzycę z terenu całej gminy Ostróda.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.

Nasze osiągnięcia.

Nasze koleżanki z koła Elżbieta Zduńczyn, Elżbieta Burczak, Marysia Szatkowska i Dorota Teodorowicz wykonały wspaniały wieniec dożynkowy , który zajął I miejsce na konkursie wieńców dożynkowych podczas Gminnych Dożynek Durąg 2014 .Dziewczyny jesteście wspaniałe!!! Tak trzymać ! O Samborowie jest coraz głośniej i to w sposób pozytywny. Stoisko Samborowa zajęło III lokatę. To tez dobry wynik. Nie możemy być we wszystkim najlepsi.
Ważne jest to ,że potrafimy się jednoczyć w sprawach ważnych i wspomagać wysiłki sołtysa Tadeusza Pypczyńskiego.
Na konkursie smażenia placków ziemniaczanych zajęliśmy I miejsce. Gratulacje!!! Zapraszamy na placki do Samborowa.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.

Po raz pierwszy na Warmii i Mazurach

Po raz pierwszy na Warmii…
Gospodarzem tegorocznych uroczystości związanych z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka była 7 czerwca br. Ostróda – miasto położone na Warmii i Mazurach wśród pięknych krajobrazów i błękitnych jezior. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli najwyżsi dostojnicy województwa Warmińsko – Mazurskiego w osobach Wojewody Mariana Podziewskiego i Marszałka Jacka Protasa. Przedsięwzięciu patronowali również, aktywnie włączając się w realizację zadań organizacyjnych, gospodarze miasta i powiatu Ostródy, w tym Starosta Włodzimierz Brodiuk, Burmistrz Czesław Najmowicz oraz Wójt Gminy Bogusław Fijas.
Z uznaniem należy podkreślić, że po raz pierwszy organizacji obchodów o takiej skali wraz z Zarządem Głównym podjęły się władze Koła szczebla gminnego! Organizatorem było Koło PSD Ostróda z siedzibą w Samborowie, działające pod kierownictwem prezes Elżbiety Miecznik. Przebieg całego przedsięwzięcia pokazał, że wybór tego Koła jako współorganizatora wydarzenia przez Zarząd Główny był ze wszech miar trafny, ponieważ przygotowany program i jego realizacja, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy z Koła, wypadły wzorowo.
Obchody rozpoczęły się mszą w intencji chorych na cukrzycę w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Po niej nastąpiło wejście wszystkich uczestników na salę widowiskową Centrum Użyteczności Publicznej, których wprowadziła młodzież w rytmie poloneza. Na sali powitały ich swoimi występami dziecięcy zespół artystyczny i żeńska grupa wokalna z Samborowa. Pieczę nad całościową realizacją programu sprawował Edward Miecznik – prywatnie małżonek prezes Koła.
Po części artystycznej oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania gości dokonali prezes ZG PSD Andrzej Bauman oraz prezes Elżbieta Miecznik. Następnie rozpoczęła się konferencja naukowa pod hasłem: ”Cukrzyca zabójcą naczyń”, którą otworzyła kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie prof. dr hab. med. Elżbieta Bandurska – Stankiewicz, wygłaszając inauguracyjny wykład na temat cukrzycowej choroby oczu. Następny wykład prowadziła dr n. med. Anna Korzon – Burakowska z Uniwersytetu Medycznego z Gdańska o stopie cukrzycowej i konsekwencjach braku wiedzy i umiejętności jej przeciwdziałania przez pacjentów z cukrzycą. O transplantacji nerek i nadziei dla chorych z nefropatią cukrzycową bardzo interesująco mówiła dr med. Beata Januszko – Giergielewicz z UWM z Olsztyna. Następnym omawianym tematem była neuropatia cukrzycowa przedstawiona przez lek. med. Wojciecha Matuszewskiego z powyższej uczelni.
Prezentowane wykłady spotkały się z ogromnym zainteresowaniem słuchających, którzy, w przypadku wątpliwości, zadawali prelegentom wiele pytań. O interesującym doborze tematów i ich znaczeniu w walce ze skutkami cukrzycy w swoim podsumowaniu konferencji mówił prezes Andrzej Bauman.
Równolegle do przebiegu wydarzenia, miała miejsce wystawa diabetologiczna, na której zaprezentowało się 15 firm medycznych, promując najnowsze zdobycze naukowe w zakresie metod walki z cukrzycą. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie przeprowadził w szkołach podstawowych konkurs plastyczny o cukrzycy i był fundatorem nagród dla zwycięzców. Firma Woerwag prowadziła bezpłatne badania dla uczestników w zakresie stanu zaawansowania neuropatii cukrzycowej. Obok firm prezentowany był również okazały dorobek twórczy mieszkańców Samborowa.
Podkreślić należy, że uczestnicy spotkania w Ostródzie, jako jedni z pierwszych w kraju, mogli złożyć swój podpis pod społecznym projektem Ustawy o Cukrzycy, którego inicjatorem jest przewodniczący Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak.
Organizatorzy dziękują następującym sponsorom i darczyńcom za pomoc i wsparcie finansowe organizacji naszego wydarzenia: Starostwu Powiatowemu w Ostródzie, Urzędowi Miasta w Ostródzie i Gminie Ostróda oraz firmom: Sanofi, Berlin-Chemie Menarini, Roche, Novo Nordisk, Woerwag, Diagnosis, Solinea, On Board, Varia, Wysowa, HTL Strefa, DFK, Quick Fresh, Deomed JJW, OSI Food w Górkach, jak również Nadleśnictwu Miłomłyn. Dziękujemy także następującym mediom za relację z przygotowań oraz transmisję konferencji: Radio Mazury, Telewizja Mazury, Gazeta Ostródzka, Radio Olsztyn, Telewizja Olsztyn, Diabetyk, PEN i Biuletyn Informacyjny Cukrzyca. Podziękowania należą się również organizacjom turystycznym z województwa warmińsko-mazurskiego, które dostarczyły materiały informacyjne o atrakcjach regionu.
H. Z. Ochniak

Data publikacji: 10-06-14