zbieramy 1 % odpisów od podatku przy rozliczaniu PIT za 2014 r.

Szanowni Państwo ,członkowie koła gminnego PSD w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, nasi sympatycy.
Planując ambitne zadania na 2014 r.i organizując Krajową Konferencję Diabetologiczną „Cukrzyca Zabójcą Naczyń”, pokazaliśmy problemy ludzi chorych na cukrzycę mieszkańców powiatu ostródzkiego.Cieszymy się bardzo,że włączyli się w tą ideę naukowcy, lekarze z ośrodków akademickich Olsztyna i Gdańska oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych. Bardzo pomogły udzielone patronaty przez Wojewodę Olsztyńskiego, Marszałka Województwa warmińsko – mazurskiego, Starostę Ostródzkiego,Burmistrza Miasta Ostróda i Wójta Gminy Ostróda.Poprzez organizację konferencji promowaliśmy w mediach osiągnięcia naszego koła, gminy i powiatu ostródzkiego oraz ziemi warmińsko- mazurskiej. Nasz wysiłek organizacyjny został bardzo wysoko oceniony przez uczestników i Zarząd Główny PSD w Bydgoszczy oraz prelegentów. Materiały z przebiegu konferencji są do zapoznania się na stronach internetowych Radio Mazury i Telewizja Mazury, które bardzo wspierały w przygotowaniach, organizacji i przebiegu konferencji.
Najważniejszym zadaniem do wykonania w najbliższej przyszłości jest utworzenie poradni diabetologicznej w Ostródzie, która służyć będzie wszystkim chorym na cukrzyce. Potrzebę jej utworzenia popierają wybitni naukowcy i lekarze, władze rządowe i samorządowe wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz wszyscy chorzy na cukrzycę.Mamy nadzieję,że to się uda wykonać. przydatna będzie pomoc każdej osoby i instytucji, która jest w stanie nas wesprzeć w naszych działaniach.
W październiku 2015 r. koło PSD w Samborowie będzie obchodziło jubileusz 10 lecia swojej działalności. Pragniemy przygotować na tą okoliczność odpowiedni program połączony z organizacją X gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego i mamy prawo do zbierania 1 % z odpisów podatkowych.Zebrane środki przeznaczamy na działalność statutową skierowaną na potrzeby ludzi chorych na cukrzycę, działalność edukacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rehabilitację. Będziemy wdzięczni za przekazane nam środki z rozliczeń PIT za 2014 r.Nasz numer KRS 0000252900.Liczymy na pomoc i wsparcie .

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Życzenia Świąteczne

Święta, Święta Święta. Dla jednych są czasem wytężonych zakupów.Dla innych robienia porządków,pieczenia, gotowania i oczekiwania, na przyjazd gości, z którymi się weselimy z rozkoszą pochłaniając przygotowane smakołyki.Ale wielu z nas ludzi chorych i cierpiących święta traktuje inaczej i od świąt oczekuje czegoś innego.
” Maleńka Miłość w żłobie śpi, Maleńka Miłość Matki Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni od tej Miłości Maleńkiej”.
Te słowa pięknej kolędy dają wiarę w lepsze jutro, w lepszą przyszłość. Pozwalają na chwilę zapomnieć o wszystkich cierpieniach, niedostatkach i trudach codziennego życia.
Niech bezgraniczna Miłość płynąca z betlejemskiego żłóbka gości każdego dnia w naszych sercach. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, pogody ducha, radości i uśmiechów oraz wzajemnej życzliwości każdego dnia Nowego 2015 Roku życzę w imieniu własnym i zarządu koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie wszystkim członkom koła , Waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa, gminy i powiatu ostródzkiego.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

IX GMINNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCA 21 LISTOPADA 2014 R.

W imieniu członków koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedziba w Samborowie zapraszam wszystkich chętnych na IX Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z cukrzyca, które odbędą się 21 listopada 2014 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Samborowie.
Uroczystości rozpoczną się mszą św. w kościele w Samborowie o godz. 15,30.
Następnie zostanie wygłoszona bardzo ciekawa prelekcja przez dr n med. Jacka Janczaka Ordynatora Centrum Kardiologii ALENORT w Iławie KARDIODIABETOLOGIA- NOWE NADZIEJE – NOWE WYZWANIA. Przedstawione zostaną wyniki konkursu plastycznego pt” TAK ZWYCIĘŻAM CUKRZYCĘ” i wręczone nagrody zwycięzcom.
W programie przewidziane są występy artystyczne. Uczestnikom gwarantujemy poczęstunek/ napoje, kanapki, słodycze , owoce/.
Po zakończonej części oficjalnej zapraszam wszystkich chętnych na zabawę andrzejkową z koszyczkiem własnym. Bawić się będziemy przy muzyce p. Janusza Michalaka- wspaniałego , wesołego i umiejącego zabawić gości towarzysza świetnych zabaw.
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik .

Podziękowanie za udzielone wsparcie w kampanii wyborczej.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, chorzy na cukrzycę i wszyscy zdrowi mieszkańcy gminy ostródzkiej moi wyborcy. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim, za udzielane słowa otuchy i wsparcia w minionej kampanii wyborczej. Przykro mi jest, że tak ważne zagadnienia, które stanowiły program działania koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, dotyczące codziennego życia chorego na cukrzycę, edukacji prozdrowotnej w szkołach, dostępności do rehabilitacji osób chorych, niepełnosprawnych i po przebytych urazach oraz opieki nad osobami starszymi, szczególnie mieszkającymi w terenie, nie znalazł uznania i poparcia.
Szanuję prawa demokracji. Gratuluję osobom wybranym na urzędy Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Ostródzkiego. Składam gratulacje wszystkim wybranym radnym i życzę im wypełnienia składanych obietnic i deklaracji wyborczych.
Elżbieta Miecznik Prezes koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.

Wybory 16 listopada 2014 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, chorzy na cukrzycę i wszyscy zdrowi mieszkańcy gminy ostródzkiej. W nadchodzącą niedzielę powinniśmy wszyscy pójść do urn wyborczych, aby wybrać na nową kadencje przedstawicieli naszych miejscowości do rad gminnych,rady powiatowej i samorządu wojewódzkiego oraz nowych lub tych samych Wójtów lub Burmistrzów. Sami widzicie i słyszycie , jak przebiega kampania wyborcza. Bardzo wielu obiecuje ” góry złote „, szczególnie czynią to te osoby, które przez czas poprzedniej kadencji nie zrobiły wiele lub nic nie zrobiły. Korzystają natomiast z sytuacji i obiecują,że coś zrobią ,jak zostaną wybrane.
W każdej miejscowości znamy się na co dzień z tego, co robimy dla naszych mieszkańców i środowisk, jak włączamy się we wspólne inicjatywy organizowane przez sołtysa, parafię, Wójta lub inne organizacje i stowarzyszenia. Co robimy dla nas samych, aby nam się żyło lepiej, bezpieczniej i weselej. Dlatego nie ulegajmy demagogii i pustym słowom.
W tej kampanii wyborczej powinniśmy się kierować maksymą w ocenie kandydatów „Nie po słowach lecz po czynach ich oceniajcie”.
Ponieważ sama tez kandyduje na radną do rady powiatu z listy wyborczej nr 13 poz. 5 komitetu wyborczego wyborców Starosty Włodzimierza Brodiuka ” Razem Dla Powiatu” mam świadomość,że taką samą miarą będę oceniana przez moich wyborców.Czy zasługuję na uznanie i poparcie, to zależy wyłącznie od Was moich wyborców.
Moją osobę znacie Państwo z działalności 9 letniej , jako Prezesa gminnego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie. Osiągnięcia i sukcesy mojego koła zawdzięczam zrozumieniu i współdziałaniu wszystkich członków. Jestem z osiągnięć skromnej, ale bardzo aktywnej grupy członków dumna, gdyż pokazaliśmy,że można zrobić wiele, jeżeli się tego chce.
Moje pomysły i mój program wyborczy, popierają wszyscy, którzy rozumieją potrzebę pilnego ich rozwiązania i wdrożenia w życie. Ponieważ dotyczą one życiowych, codziennych spraw każdego człowieka. Przedstawiłam je Państwu na moich ulotkach wyborczych i w emitowanych audycjach w Radio Mazury i w czasie organizowanej Krajowej Konferencji Diabetologicznej 7 czerwca 2014 r. pod hasłem ” Cukrzyca Zabójcą Naczyń’ oraz podczas organizowanych każdego roku Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Samborowie.
Wybory są ważne dla nas wszystkich, dlatego jestem przekonana,że weźmiemy w nich udział wszyscy, gdyż chcemy dokonać najlepszych wyborów- kandydatów, którzy spełnią nasze oczekiwania. Czy ja znajdę się w gronie wyróżnionych przez Was szczęśliwców, zależy wyłącznie od każdego z moich sympatyków i wyborców, którzy oddacie na mnie swój głos. Życzę wyborcom rozważnych i trafnych wyborów, a szczęśliwym wybrańcom składam gratulacje i życzę sukcesów w pracy na różnych szczeblach działalności samorządowej. Elżbiet Miecznik kandydatka na radną do rady powiatu lista 13 numer 5.