Zebranie wszystkich członków 25 luty 2021 r.


Zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie zwołuje w trybie pilnym zebranie wszystkich członków koła na dzień 25 lutego 2021 r./czwartek/ na godz.14,00 Zebranie odbędzie się na ul. Zatorze 12 . Na zebraniu omawiane i zatwierdzane będą sprawy związane z wykonaniem zadań rzeczowo- finansowych za 2020 r. i planowanym zadaniom w 2021 r.Członkowie zobowiązani są również do zabrania legitymacji w celu uregulowania składek członkowskich .
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik