Ogólnopolski Dzien Dziabetyka Ostróda 7 czerwiec 2014 r.

Dnia 7 czerwca 2014 r. odbyła się w Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie Krajowa Konferencja Diabetologiczna pt.”Cukrzyca Zabójcą Naczyń”.Patronat medyczny sprawowała prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Bandurska -Stankiewicz, która jest wieloletnim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie diabetologii, a jedncześnie jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Prelekcje wygłaszali pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku i Olsztynie oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych. Konferncja odbywała się podpatronatami: Wojewody Olsztyńskiego Mariana Podziewskiego. Marszałka Jacka Protasa, Starosty Ostródzkiego Włodzimierza Brodiuka, Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza i Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijsa.
W zorganizowanej wystawie udzial wzięło 15 firm farmaceutycznych, ktore prezentowały swoje wyroby. Udział w konferencji wzięło ok. 300 chorych na cukrzycę z terenu wojewodztwa warmińsko – mazurskiego i całej Polski.
Na wystawie prezentowali swój dorobek artystyczny artyści samborowscy: kol. Elżbieta Zduńczyk – wyroby z papieru oraz Zbigniew Makowski – rzeźbiarstwo. Program artystyczny zaprezentowały zespoły wokalne z Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Samborowie : dorosła grupa wokalna pod kier. Elżbiety Gałan i dziecięca grupa wokalna pod kier. Anny Gałan. Uroczystości otworzyła tańcem polonezem młodzież z Gimnazjum w Durągu.
Patronaty medialne sprawowalo: Radio Mazury, Radio Olsztyn, Telewizja Olsztyn, Telewizja Mazyry, PEN – ogólnopolskie czasopismo medyczne, Diabetyk, Biuletyn Informacyjny Cukrzuca. Organizatorem konferencji jest Koło Gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie i Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy oraz koła PSD w MIłomłynie. Morągu i Ostródzie.
Z relacjami i przebiegiem konferencji można zapoznać się na stronach internetowych: www telewizjamazury.pl Krajowa Konferencja Diabetologiczna oraz radiomazury Krajowa Konferencja Diabetologiczna.
Za organizację Krajowej Konferencji Diabetologicznej organizatorzy zebrali szereg pozytywnych opinii:
Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam serdeczne podziękowanie za włożony wkład i pomoc w organizacji tak ogromnego zadania. Jesteśmy pierwszym w Polsce kolem gminnym, które podjęło się trudu organizacji tak ogromnego przedsięwzięcia, W historii województwa warmińsko – mazurskiego pierwszego od czasów powojennych i które zostało wykonane w sposób wzorowy.Możemy być z siebie dumni, że pokazaliśmy zainteresowanym problematyka choroby cukrzycy, że nasze problemy są ważne i umiemy głośno o nich mówić.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Dzień Kobiet

Naszym słodziutkim żonom , siostrom , sympatiom i narzeczonym oraz wszystkim paniom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia. Bądźcie zawsze miłe, sympatyczne i wesołe. Niech troski i smutek nigdy nie gości na Waszych pięknych buziach. A nadchodząca wiosna niech przyniesie Wam wiele ciepła i radości z oglądania pięknie kwitnących kwiatów i radości ze słuchania szczebiotu ptaszków.

Mężowie, koledzy i sympatie z koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.

ŻYCZENIA NA 2014 ROK

Wszystkim koleżankom i kolegom członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, Waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa i gminy Ostróda życzę dużo zdrowia i radości ze szczęśliwie przeżytego każdego dnia. Niech radość, uśmiech i szczęście każdego dnia goszczą na Waszych twarzach. Starajmy się pokonywać trudy codziennego dnia z nadzieją,że każdy nowy dzień będzie lepszym, radośniejszym i łatwiejszym. Niech dolegliwości szarej , codziennej rzeczywistości nie przysłaniają optymizmu i szczęścia. Cieszmy się z każdego dnia, który nam został dany do godnego przeżycia, gdyż wobec stojących przed nami kłopotów szarej codzienności , uśmiech jest nadzieją na lepsze jutro.

Wszystkiego najlepszego, dużo optymizmu i radości w nowym 2014 roku życzy Prezes Zarządu  Elżbieta Miecznik

Podsumowanie pracy za 2013 r.

Miniony rok 2013 był bardzo pracowitym. Wielu członków naszego koła włożyło ogrom pracy i zaangażowania, dzięki czemu uzyskaliśmy znaczące wyróżnienia w organizowanych konkursach i rywalizacji na szczeblu powiatowym. Za włożoną pracę gorąco dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom. Cieszę się bardzo,że zyskujemy uznanie i szacunek społeczeństwa naszego sołectwa , sołtysa i władz samorządowych. Mam nadzieję ,żę przyszłe lata będą także owocne i pracowite.

Składam wszystkim serdeczne podziękowanie. Prezes zarządu Elżbieta Miecznik