Msza św. 18 stycznia 2020 r.

W dniu wczorajszym wielu z nas uczestniczyło w uroczystym pochowaniu ciała kol. Tadeusza Pypczyńskiego wieloletniego sołtysa naszej miejscowości. Zmarły współpracował z naszym kołem od momentu jego utworzenia .Wspierał nasze działania niosąc pomoc organizacyjną i także często dofinansowywał nasze pomysły kierowane w postaci programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zarząd koła postanowił, że szanując jego pamięć i bezinteresowne oddanie okazywane wspólnym inicjatywom, będzie pamiętał o kol. Tadeuszu Pypczyńskim w postaci intencji mszy św. Najbliższa msza św. odbędzie się 18 stycznia 2020 r. o godz. 16, 00 w kościele św. Stanisława Biskupa w Samborowie, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Samborowa.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Boże Narodzenie 2019

Boże Narodzenie, to czas na który czekamy każdego roku pełni ufności i nadziei. Jest to czas szczególny, poświęcony naszym przemyśleniom, zastanawiamy się nad sensem naszego życia, ponoszonymi wyrzeczeniami i cierpieniami. Jest to także czas, kiedy w gronie rodzinnym i najbliższych , nam życzliwych osób, chcemy podzielić się tradycyjnym opłatkiem, śpiewać kolędy i pastorałki, przekazać młodym członkom rodziny wzory tradycji i obyczajów. Musimy jednak pamiętać także o tych osobach, o których wiemy, że są samotne, schorowane, opuszczone i czekają na odwiedziny życzliwych sąsiadów. Pamiętajmy okazywane dobro wraca zawsze zwielokrotnione.
Z okazji świąt narodzenia pańskiego składam wszystkim członkom i sympatykom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie najserdeczniejsze życzenia. Niech mały Jezusik będzie szczęściem, którego oczekiwaliśmy i który spełni masze najskrytsze pragnienia. Niech pomoże nam pokonywać codzienne trudy, nękającej nas choroby i pozwoli z radością witać każdy nowy dzień. Niech Nowy Rok 2020 będzie pełen radosnych dni, szczęścia i uśmiechów oraz wzajemnej życzliwości.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

14 listopada -Międzynarodowy Dzień Cukrzycy.

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Cukrzycy składam wszystkim chorym na cukrzycę serdeczne gratulacje i życzę dalszej wytrwałości w walce z tą chorobą. Ruch, dieta, prawidłowe leczenie są podstawą w utrzymywaniu wyrównanych poziomów cukru w naszych organizmach. Nie wolno bagatelizować niepokojących objawów i zaburzeń funkcji naszego ustroju, gdyż późno zdiagnozowana cukrzyca, brak właściwego leczenia i nieprzestrzeganie elementarnych zasad profilaktyki powodują ogromne spustoszenie w naszym ciele, co w dalszej kolejności powoduje szereg powikłań zmniejszających sprawność poszczególnych układów fizjologicznych naszego ciała. Bardzo często kończy się to udarem mózgu, wylewami lub zawałem serca i śmiercią.
Koleżanko i kolego cukrzyku.W Twoim interesie i w interesie Twojej rodziny jest stałe pogłębianie wiedzy o chorobie cukrzycy, o zagrożeniach i powikłaniach, jakie ona może spowodować. Dlatego edukacja i profilaktyka są Naszym sukcesem w walce z tą chorobą.
Zarząd i członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie zapraszają wszystkich zainteresowanych problemami choroby cukrzycy na bardzo ciekawą prelekcję pt. ” Powikłania cukrzycy” , którą przedstawi mgr Agnieszka Wróblewska z Wojewódzkiej Poradni Diabetologicznej w Olsztynie w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 16,30 w Gminnym Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Samborowie podczas XIV gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Obchody zostaną poprzedzone wspólną mszą św. w Kościele św. Stanisława o godz. 16,00. Po zakończeniu edukacyjnej uroczystości zapraszamy wszystkich chętnych na zabawę andrzejkową.
Warto poświęcić kilka chwil na pogłębienie wiedzy o chorobie cukrzycy i wspólnej zabawie.
W imieniu zarządu o członków Prezes Elżbieta Miecznik

Uroczysty jubileusz 25 lecia święceń kapłańskich ks. Krzysztofa Górnego

W dniu dzisiejszym o godz. 18,00 odbyła się jubileuszowa msza św. w kościele św.Stanisława Biskupa w Samborowie z okazji 25 lecia posługi duszpasterskiej tutejszego proboszcza ks. Krzysztofa Górnego. W mszy uczestniczyli przedstawiciele koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, którzy po zakończonej liturgii odczytali list gratulacyjny i wręczyli kwiaty oraz skromny upominek. Diabetycy wyrazili podziękowanie za dotychczasową współpracę i życzyli dalszych łask bożych w posłudze kapłańskiej.
Prezes zarządu Elżbieta Miecznik

Palma wielkanocna 2019

Składam wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przygotowywali materiały i pomagali w wykonaniu pięknej palmy wielkanocnej, serdeczne podziękowanie. Stoi ona w naszym kościele i jest wyrazem naszego szacunku, wobec tradycji wielkanocnej. Jest także dowodem naszej wiary i podziękowaniem Bogu za sprawowaną opieką nad nami i naszymi rodzinami. Jej piękno jest dowodem wrażliwości artystycznej jej twórców. Wspólna praca daje poczucie wiary i trwania w systemie naszych katolickich wartości. Niech dobry Bóg obsypie łaskami jej wykonawców.

Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, członkom ich rodzin oraz wszystkim mieszkańcom Samborowa składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi w zdrowiu, szczęściu i pomyślności, każdego dnia naszego życia. Spędzane święta w gronie rodziny i serdecznych przyjaciół dostarczają pięknych przeżyć i wspomnień. Niech w każdej rodzinie panuje zgoda, życzliwość i serdeczność. Cieszmy się ze Zmartwychwstania Pańskiego i dziękujmy za okazywane łaski.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik