Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego OPP 0000252900 za 2023 r.

Informuję, że w dniu 07.07.2023 r. o godz. 18:50:37 w bazie danych/ Baza sprawozdań OPP/ Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na stronie internetowej wwww.niw.gov.pl ostało zamieszczone, zatwierdzone i przyjęte sprawozdanie finansowe i rzeczowe koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie za 2022 r. Informacja o złożeniu i zamieszczeniu tejże informacji na stronie internetowej koła jest ustawowym obowiązkiem, który nasze koło wypełniło.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

3 Maja

W tym roku , miałam zaszczyt uczestniczenia w obchodach Święta Konstytucji 3 maja organizowanych w Olsztynie . Uroczystości rozpoczęły się mszą św w Bazylice Katedralnej św.Jakuba w Olsztynie . Następnie nastąpił przemarsz ulicami miasta na Plac Konsulatu Polskiego pod Kolumną Orła Białego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości/ hymn , podniesienie flagi państwowej, okolicznościowe przemówienia,apel pamięci, salwa honorowa,złożenie wieńców i kwiatów/. Następnie odbyła się defilada kompanii honorowej, przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z jednostki w Giżycku.Dalsze uroczystości odbyły się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, gdzie zostałam zaproszona przez Pana Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego , w celu odebrania Srebrnego Krzyża Zasługi , przyznanego mi przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za za całokształt pracy na rzecz osób chorych na cukrzycę i wymagających pomocy, na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie.Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, tym bardziej, że wnioskodawcą był Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, który docenił moją dotychczasową pracę w realizacji zadań statutowych i to, co robimy w Samborowie dla ludzi chorych na cukrzycę.Jest to także dowód uznania i szacunku dla wszystkich członków koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, gdyż bez ich wsparcia, ofiarności i pomocy , sama nie byłabym w stanie przeprowadzić tylu programów edukacyjnych, zorganizować różnych form szkoleniowych i wycieczek turystycznych, które organizujemy dla naszych członków i osób chętnych w uczestnictwie w organizowanych przez nas zadaniach. Podczas organizowanej gali wręczania odznaczeń i wyróżnień przepiękny występ zrobił zespół akademicki KORTOWIANIE, który odśpiewał wiązankę pieśni patriotycznych, zakończonych pieśnią” Marsz , Marsz Polonia”, którą odśpiewali wszyscy uczestnicy uroczystości. Są to niezapomniane i wzruszające momenty tej uroczystości. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Uroczystości odpustowe w parafii św.Wojciecha Biskupa Męczennika w Tyrowie.

Szanowne koleżanki i koledzy z koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.
W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w mszy świętej odpustowej w Tyrowie pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa Męczennika. Mszę celebrowało 15 księży z dekanatu ostródzkiego i zaproszonych parafii sąsiadujących. Po zakończonej mszy św. pełnomocnik Biskupa Warmińskiego odczytał dekret z dnia 06.04.2023, którym ks. Leszek Nowak otrzymał Honorowy Tytuł Kanonika Kapituły w Kętrzynie, przyznany za całokształt pracy duszpasterskiej i zaangażowanie w sprawy upowszechniania wiary.Jest to osobista satysfakcja , ale i zaszczyt dla wspólnoty parafialnej w Tyrowie. Serdeczne Gratulacje !!! Z ks. Kanonikiem Leszkiem Nowakiem nasze koło prowadziło współpracę w sprawach związanych z pomocą w wypełnianiu zadań statutowych realizowanych przez nasze koło. Jest to zaszczyt i ogromne wyróżnienie. Cieszymy się, gratulujemy i jesteśmy pewni, że nasza obopólna współpraca będzie w dalszych latach pomagała w rozwiązywaniu spraw ludzi chorych na cukrzycę.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Wielkanoc 2023

Są chwile w życiu każdego człowieka, kiedy znajdujemy czas na chwilę refleksji i zadumy nad sensem życia, jego dotychczasowym przebiegiem, systemem posiadanych ocen i wartości. Często odczuwamy wówczas potrzebę pomocy Boga, jako dobra najwyższego , który kieruje naszym życiem i wszystkimi zdarzeniami w nim występującymi. Dla wielu z nas, tym okresem jest święto wielkanocne. Triwium Paschalne pozwala głębiej przypomnieć zasadnicze elementy naszej wiary i pozwala na korektę własnych błędów i niedociągnięć. Daje także nadzieję na możliwość poprawy własnych potknięć życiowych i zmiany swego postępowania. Jest to także czas na naprawę poczynionego nietaktu i złych decyzji.
Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, Waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa oraz naszym sympatykom , zamieszkującym na terenie całego kraju składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowych i spokojnych świąt pełnych miłości i wzajemnego szacunku.Niech Zmartwychwstały Jezus błogosławi nam we wszystkich planach życiowych.Niech ten okres będzie czasem pozwalającym na zbliżenie się i pojednanie, niech szczęście i radość ze Zmartwychwstania Pańskiego, będą drogowskazem w naszym życiu. Szczęść Boże i tradycyjnym polskim obyczajem MOKREGO DYNGUSA.
Prezes zarządu Elżbieta Miecznik

Dzień Kobiet 8 marca 2023

Dzień Kobiet jest okazją do wyrażenia naszego szacunku dla naszych matek, żon, sióstr i przyjaciółek, za to że chcą z nami dzielić trudy codziennego życia. Są nam potrzebne w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących życia rodzinnego, pracy zawodowej, utrzymywania kontaktów międzyludzkich i przeróżnych spraw dotyczących zakupów związanych z funkcjonowaniem rodziny.Nasze kobiety są podporą naszych rodzin. Potrafią przywołać swoich wybranków do ” pionu” jeśli się za mocno rozkręcą , ale w chwilach trudnych podpowiedzą najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. Za Waszą anielską cierpliwość, życzliwość, wytrwałość i poświęcenie, ale przede wszystkim za wyrozumiałość i miłość , składamy wyrazy największego szacunku, podziękowania i przyrzekamy poprawę naszych złych manier i nawyków, których nie tolerujecie.
Wszystkim Paniom z koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie oraz wszystkim mieszkankom Samborowa, tym dużym i tym małym, z głębi serca wszystkiego najlepszego. Mężczyźni z koła PSD w Samborowie.