Prośba o 1 % na cele statutowe


Szanowni Państwo !

    Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego i uzyskaliśmy uprawnienia do zbierania 1 % odpisów od podatku, a pozyskiwane środki finansowe przeznaczamy w całości na realizację zadań statutowych, na prowadzenie edukacji diabetologicznej, działalność charytatywną i promocję zdrowia i sport. Z pozyskiwanych środków finansowych, za rozliczenia podatku za 2012 r. zakupujemy nagrody dla uczniów szkół gminy Ostróda i Miłomłyn biorących udział w konkursach plastycznych o tematyce profilaktyki w chorobie cukrzycy, na organizację programów edukacyjnych w szkołach, zakładach pracy i w czasie organizowanych akcji profilaktycznych.

    Pragniemy poprzez działalność edukacyjną i profilaktykę zapobiegać gwałtownemu wzrostowi zachorowań na cukrzycę, która coraz bardziej dotyka dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby zamieszkujące na terenie obydwu gmin i powiatu ostródzkiego. Prowadzimy stałą współpracę ze szkołami gminy ostródzkiej , a podjęliśmy także próbę współpracy ze szkołami gminy Miłomłyn oraz chętnymi do współpracy zakładami pracy.

        Koło nasze działa na terenie gminy ostródzkiej od stycznia 2005 r. W tym czasie przeprowadziło akcję na wczesne wykrywanie cukrzycy w 34 sołectwach gminy ostródzkiej z firmą HAND- PROD z Warszawy. Przebadano 774 osoby , w tym 94 dzieci. Wykryto cukrzycę u 50 osób dorosłych i 3 dzieci. Zrealizowano program edukacyjny w 4 gimnazjach gminy ostródzkiej pt. „Cukrzyca epidemią XXI wieku”. Przeszkolono 77 nauczycieli, 106 rodziców i 651 uczniów. Wystąpiono z imiennym wnioskiem o pompę insulinową do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka dla chorego dziecka na cukrzycę, którą dziecko otrzymało i może dzięki temu swobodnie kontynuować naukę w szkole podstawowej. Podejmujemy wiele inicjatyw we współpracy ze szkołami i lokalnymi środowiskami. Udzieliliśmy pomocy Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn oraz chorym pomagając w założeniu koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w gminie Miłomłyn, z którym wspólnie podejmujemy inicjatywy służące społeczeństwu gminy Ostróda i Miłomłyn. Z zebranych środków pochodzących z 1 % podatku za 2012 r. planujemy przeprowadzenie akcji profilaktycznej dla chorych na cukrzycę z terenu powiatu ostródzkiego

pt. „ Nie daj się cukrzycy i otyłości”, którą przeprowadzimy 18 maja 2013 r.

  Pragniemy na przełomie maja/czerwca 2014 r. zorganizować ogólnopolskie obchody Dnia Diabetyka w Ostródzie pod patronatem Starosty ostródzkiego i Marszałka warmińsko- mazurskiego. Jest zgoda Zarządu Głównego PSD. Poszukujemy sponsorów do realizacji tego zadania.

  Jesteśmy wdzięczni za każdą udzieloną pomoc i udzielone wsparcie i darowizny od osób prywatnych oraz firm, gdyż uzyskane środki zostaną spożytkowane dla dobra mieszkańców powiatu ostródzkiego.

Przekaż 1 % na nr KRS  0000252900

  Z wyrazami szacunku i podziękowania Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik