IX GMINNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCA 21 LISTOPADA 2014 R.

W imieniu członków koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedziba w Samborowie zapraszam wszystkich chętnych na IX Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z cukrzyca, które odbędą się 21 listopada 2014 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Samborowie.
Uroczystości rozpoczną się mszą św. w kościele w Samborowie o godz. 15,30.
Następnie zostanie wygłoszona bardzo ciekawa prelekcja przez dr n med. Jacka Janczaka Ordynatora Centrum Kardiologii ALENORT w Iławie KARDIODIABETOLOGIA- NOWE NADZIEJE – NOWE WYZWANIA. Przedstawione zostaną wyniki konkursu plastycznego pt” TAK ZWYCIĘŻAM CUKRZYCĘ” i wręczone nagrody zwycięzcom.
W programie przewidziane są występy artystyczne. Uczestnikom gwarantujemy poczęstunek/ napoje, kanapki, słodycze , owoce/.
Po zakończonej części oficjalnej zapraszam wszystkich chętnych na zabawę andrzejkową z koszyczkiem własnym. Bawić się będziemy przy muzyce p. Janusza Michalaka- wspaniałego , wesołego i umiejącego zabawić gości towarzysza świetnych zabaw.
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik .

Podziękowanie za udzielone wsparcie w kampanii wyborczej.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, chorzy na cukrzycę i wszyscy zdrowi mieszkańcy gminy ostródzkiej moi wyborcy. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim, za udzielane słowa otuchy i wsparcia w minionej kampanii wyborczej. Przykro mi jest, że tak ważne zagadnienia, które stanowiły program działania koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, dotyczące codziennego życia chorego na cukrzycę, edukacji prozdrowotnej w szkołach, dostępności do rehabilitacji osób chorych, niepełnosprawnych i po przebytych urazach oraz opieki nad osobami starszymi, szczególnie mieszkającymi w terenie, nie znalazł uznania i poparcia.
Szanuję prawa demokracji. Gratuluję osobom wybranym na urzędy Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Ostródzkiego. Składam gratulacje wszystkim wybranym radnym i życzę im wypełnienia składanych obietnic i deklaracji wyborczych.
Elżbieta Miecznik Prezes koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.

Wybory 16 listopada 2014 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, chorzy na cukrzycę i wszyscy zdrowi mieszkańcy gminy ostródzkiej. W nadchodzącą niedzielę powinniśmy wszyscy pójść do urn wyborczych, aby wybrać na nową kadencje przedstawicieli naszych miejscowości do rad gminnych,rady powiatowej i samorządu wojewódzkiego oraz nowych lub tych samych Wójtów lub Burmistrzów. Sami widzicie i słyszycie , jak przebiega kampania wyborcza. Bardzo wielu obiecuje ” góry złote „, szczególnie czynią to te osoby, które przez czas poprzedniej kadencji nie zrobiły wiele lub nic nie zrobiły. Korzystają natomiast z sytuacji i obiecują,że coś zrobią ,jak zostaną wybrane.
W każdej miejscowości znamy się na co dzień z tego, co robimy dla naszych mieszkańców i środowisk, jak włączamy się we wspólne inicjatywy organizowane przez sołtysa, parafię, Wójta lub inne organizacje i stowarzyszenia. Co robimy dla nas samych, aby nam się żyło lepiej, bezpieczniej i weselej. Dlatego nie ulegajmy demagogii i pustym słowom.
W tej kampanii wyborczej powinniśmy się kierować maksymą w ocenie kandydatów „Nie po słowach lecz po czynach ich oceniajcie”.
Ponieważ sama tez kandyduje na radną do rady powiatu z listy wyborczej nr 13 poz. 5 komitetu wyborczego wyborców Starosty Włodzimierza Brodiuka ” Razem Dla Powiatu” mam świadomość,że taką samą miarą będę oceniana przez moich wyborców.Czy zasługuję na uznanie i poparcie, to zależy wyłącznie od Was moich wyborców.
Moją osobę znacie Państwo z działalności 9 letniej , jako Prezesa gminnego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie. Osiągnięcia i sukcesy mojego koła zawdzięczam zrozumieniu i współdziałaniu wszystkich członków. Jestem z osiągnięć skromnej, ale bardzo aktywnej grupy członków dumna, gdyż pokazaliśmy,że można zrobić wiele, jeżeli się tego chce.
Moje pomysły i mój program wyborczy, popierają wszyscy, którzy rozumieją potrzebę pilnego ich rozwiązania i wdrożenia w życie. Ponieważ dotyczą one życiowych, codziennych spraw każdego człowieka. Przedstawiłam je Państwu na moich ulotkach wyborczych i w emitowanych audycjach w Radio Mazury i w czasie organizowanej Krajowej Konferencji Diabetologicznej 7 czerwca 2014 r. pod hasłem ” Cukrzyca Zabójcą Naczyń' oraz podczas organizowanych każdego roku Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Samborowie.
Wybory są ważne dla nas wszystkich, dlatego jestem przekonana,że weźmiemy w nich udział wszyscy, gdyż chcemy dokonać najlepszych wyborów- kandydatów, którzy spełnią nasze oczekiwania. Czy ja znajdę się w gronie wyróżnionych przez Was szczęśliwców, zależy wyłącznie od każdego z moich sympatyków i wyborców, którzy oddacie na mnie swój głos. Życzę wyborcom rozważnych i trafnych wyborów, a szczęśliwym wybrańcom składam gratulacje i życzę sukcesów w pracy na różnych szczeblach działalności samorządowej. Elżbiet Miecznik kandydatka na radną do rady powiatu lista 13 numer 5.

Kim jestem ?

Szanowne koleżanki i koledzy , członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, mieszkańcy Samborowa , chorzy na cukrzycę i wszyscy mieszkańcy gminy Ostróda.Organizując Krajową Konferencję Diabetologiczną w Ostródzie 7 czerwca 2014 r. pod hasłem” Cukrzyca Zabójcą Naczyń” miałam na uwadze konieczność i potrzebę otwarcia poradni diabetologicznej w Ostródzie. Jej działalność umożliwiałaby kontrolę właściwego leczenia chorych na cukrzycę, ścisły kontakt z lekarzami rodzinnymi, właściwą współpracę ze szkołami w zakresie profilaktyki i edukacji diabetologicznej, z firmami farmaceutycznymi, lekarzami i naukowcami zajmującymi się problematyką choroby cukrzycy. Swoje uwagi na temat funkcji i roli tak działającej poradni przedstawiłam na zebraniu naszego koła i uzyskałam poparcie takiego modelu działania poradni diabetologicznej na szczeblu powiatu. Nasz projekt wysłałam do prof. zw. dr. hab. med. Jana Tatonia, wieloletniego krajowego konsultanta z zakresu diabetologii i międzynarodowego eksperta w dziedzinie diabetologii z prośbą o ocene naszego pomysłu i projektu.
Z ogromną satysfakcją informuje Państwa,że Pan prof.Jan Tatoń opublikował naszą propozycję w kwartalniku MEDYCYNA METABOLICZNA Nr 2 tom XVIII z 2014 r. pod tytułem „Myśleć globalnie, działać lokalnie”, w którym Rada Naukowa i Programowa czasopisma, składająca się z lekarzy praktyków i naukowców z ośrodków akademickich całej Europy zgodziła się z naszymi propozycjami , przedstawiając swoje uwagi , spostrzeżenia i poparcie dla takiego modelu pracy poradni specjalistycznych na szczeblu miasta powiatowego. Opinia nosi tytuł „Skąd się bierze siła i sens organizacji osób przewlekle chorych?”
Zainteresowanych zachęcam do lektury strona internetowa www.medycyna-metaboliczna.pl tom XVIII, Nr 2 str. 91-93.
Jestem mieszkanką Samborowa od 10 lat. Choruję na cukrzycę od 25 lat i problemy związane z tą chorobą są mi bardzo dobrze znane. Jestem także członkiem Polskiego Związku Niewidomych od 25 lat , gdyż cukrzyca bardzo często uszkadza wzrok. Na terenie Samborowa założyłam z Wami koło gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, które prowadzi współpracę ze szkołami w upowszechnianiu wiedzy o chorobie cukrzycy i jej powikłaniach poprzez programy edukacyjne i konkursy plastyczne. Środki na ich realizację pozyskujemy od sponsorów i poprzez pisanie programów i wniosków o dofinansowanie naszych działań. Za całokształt pracy na rzecz ludzi chorych i niepełnosprawnych zostałam odznaczona w 2013 r. Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem.
Widząc moje zaangażowanie, doświadczenie, umiejętności i wiedzę w sprawy i problematykę zdrowotną mieszkańców powiatu ostródzkiego Pan Starosta Włodzimierz Brodiuk zaproponował mi uczestnictwo w jego komitecie wyborczym do rady powiatu ostródzkiego, abym jeśli uzyskam uznanie i poparcie wyborców i uzyskam mandat radnej rady powiatu ostródzkiego , zajęła się sprawami zorganizowania poradni diabetologicznej , sprawami współpracy ze szkołami, poprawą dostępu do zabiegów rehabilitacyjnych i opieką nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Jest to ogromne wyróżnienie , a jednocześnie wyzwanie.
Mam świadomość ,że to Państwo dokonujecie oceny przydatności kandydatów na radnych, oceniacie ich zaangażowanie w sprawy społeczne i dokonujecie wyboru w głosowaniu. Poddaję się Państwa ocenie i decyzji. Będę wdzieczna za udzielone poparcie, ale także zgodzę się z każdą indywidualną decyzją Państwa dotyczącą wyboru innego kandydata.
Z uwagi na przebyty zabieg operacyjny na stawie kolanowym nie jestem w stanie obecnie uczestniczyć w zebraniach i poprzez tą informację przedstawiam swoją osobę do Państwa oceny i decyzji.
Z wyrazami szacunku Elżbieta Miecznik Prezes Koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie kandydatka do Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego Wyborców Starosty Włodzimierza Brodiuka „RAZEM DLA POWIATU „.

Konkurs plastyczny.

Do szkół gminy ostródzkiej został rozesłany regulamin konkursu plastycznego o chprpbie cukrzycy, w którym zapraszamy dzieci i mlodzież szkolną do udzialu w pracach plastycznych na temat zapobiegania chorobie cukrzycy. Tegoroczne hasło to : TAK ZWYCIEŻAM CUKRZYCĘ. Mamy nadzieję,że uczestnicy wykażą się pomysłowością.Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas IX Gminnych Obchodow Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które odbędą się 21 litopada 2014 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Samborowie. Na konkurs organizatorzy zabezpieczają atrakcyjne nagrody zwycięzcom. Uroczystości zakończy współna andrzejkowa zabawa z koszyczkiem własnym .Zapraszamy do udziału w uroczystościach i konkursie wszystkich mieszkańców Samborowa i chorych na cukrzycę z terenu całej gminy Ostróda.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.