Zbieramy 1 % – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego /OPP/

W 2018 r. planujemy kontynuację konkursu plastycznego o chorobie cukrzycy w szkołach gminy ostródzkiej  oraz organizację XIII gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Zbieramy fundusze na zakupy nagród dla uczniów szkół. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę na nasze konto przekazana przy rozliczaniu PIT za 2017 r.  Nasz KRS 0000252900. Przekazujemy powyższą informację wszystkim naszym członkom , sympatykom i ofiarodawcą. Uzyskane wsparcie jest przeznaczone na nagrody dla naszych dzieci uczestniczących w organizowanych konkursach i zadaniach edukacyjnych. Dziękujemy za życzliwość.

Prezes zarządu Elżbieta Miecznik

Przypominam o zebraniu w dniu 25 stycznia 2018 r.

W dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Samborowie odbędzie się zebranie wszystkich członków,  na którym będzie zatwierdzany plan pracy na 2018 r. oraz ustalane kierunki działania na 2018 r. Zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków .

Prezes kola Elżbieta Miecznik

Życzenia wielkanocne

Święta Wielkiejnocy, to czas szczególny. Umęczony, poniżony i pozbawiony godności ludzkiej Jezus z Nazaretu, król żydowski zostaje pozbawiony życia ziemskiego. Umiera na krzyżu,w ogromnych cierpieniach,  aby zbawić nas zwykłych śmiertelników. Z jego strony Boga i człowieka , jest to ofiara odkupienia. Zrobił to dla nas, ogarnięty pragnieniem pokazania zwykłego człowieczeństwa i pragnieniem aby nas zbawić. Otworzył nam drogę do zbawienia.Jesteśmy Mu za to wdzięczni. Nauczył nas skromności, pokory i wzajemnego szacunku. Niech Jego ofiara będzie dla nas natchnieniem, drogowskazem i przykładem okazywania wzajemnego szacunku, życzliwości i chęci niesienia pomocy wszystkim jej potrzebującym.

Niech te święta upłyną w zdrowiu, w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumieniu. Niech w każdej rodzinie panuje spokój, miłość, życzliwość. Okazujmy sobie szacunek, zrozumienie naszych ludzkich spraw. Bądźmy wyrozumiali i uśmiechnięci. Niech radość codziennego dnia będzie dla nas przykładem wzajemnego szacunku.

Wszystkim członkom i sympatykom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia. szczęścia i wszelkiej pomyślności życzy

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.