Międzynarodowy Dzień Chorych Na Cukrzycę 2022


Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, członkom ich rodzin, sympatykom oraz wszystkim chorym na cukrzycę składam najserdeczniejsze życzenia. Wytrwałości w pokonywaniu codziennych dolegliwości, które wywołuje choroba cukrzyca i jej powikłania. Dbałości o właściwe przestrzeganie zaleceń lekarskich. Kontrolowania prawidłowego poziomu hemoglobiny glikowanej i ciśnienia krwi.Chcemy dłużej i godniej żyć, więc bądźmy zdyscyplinowanymi. Pomagajmy sobie na wzajem, wspierajmy się w chwilach trudnych. Niech uśmiech na naszej twarzy będzie oznaką naszej kondycji psychicznej i fizycznej. Życzę wszystkim wyrównanych poziomów cukru i niech nad każdym z nas, naszymi rodzinami czuwa dobry Bóg, abyśmy dostrzegali drugiego człowieka i mieli otwarte serca na oczekujących pomocy. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.