Nowy Rok 2022

Już za progiem nowy rok, który przyniesie nam wiele ciekawych wydarzeń, oby one były szczęśliwymi , dla każdej naszej rodziny. Upływający rok 2021 był trudnym , ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii Covik – 19. Spowodował on ograniczania w kontaktach bezpośrednich naszych członków na comiesięcznych spotkaniach roboczych. Dzięki przewidywalności zarządu koła udało się opracować plan pracy , który był realizowany w najkorzystniejszych momentach obowiązujących ograniczeń sanitarno- epidemiologicznych.Byliśmy na spływie łodziami płaskodennymi po rzece Krutyni, wrażenia niepowtarzalne.Byliśmy na wycieczce turystycznej do Kwidzyna i Gniewu. Udało się z przyspieszeniem terminu przeprowadzić XV gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Braliśmy udział w obchodach Święta Niepodległości. Chcieliśmy być obecni w naszym najbliższym otoczeniu razem ze wszystkimi mieszkańcami , władzami samorządowymi i życzliwymi nam osobami w każdej dziedzinie życia społecznego, związanego z działalnością naszego stowarzyszenia. Wszystkim członkom naszego koła, osobom nam życzliwym, które pomagały w tym roku naszemu stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych serdecznie dziękuję. Jestem przekonana, że w nowym roku 2022 zakładane plany uda nam się zrealizować. W imieniu zarządu koła i swoim własnym składam wszystkim członkom naszego stowarzyszenia, członkom Waszych rodzin i wszystkim mieszkańcom Samborowa najserdeczniejsze życzenia: zdrowia i wszelkiej pomyślności na każdy dzień 2022 roku. Niech w Naszych rodzinach gości radość, zrozumienie i wzajemny szacunek. Niech uśmiech rozjaśnia nasze strapione twarze w pokonywaniu trudów codziennego życia. Bądźmy pełni wiary w lepsze jutro. Wszystkiego najlepszego.
Prezes zarządu Elżbieta Miecznik

Boże Narodzenie 2021

Noc Wigilijna jest szczególną w życiu każdego katolika. Oczekujemy narodzin małego Jezusa, który poprzez swoje narodziny , przynosi nam nadzieję i pocieszenie w tych trudnych czasach. Spotykając się w gronie rodzinnym, znajomych i życzliwych nam osób , łamiemy się tradycyjnie opłatkiem wigilijnym, życząc wzajemnie zdrowia, spełnienia wszelkich planów zawodowych i osobistych. W tym dniu staramy się być dla siebie miłymi, serdecznymi i wyrozumiałymi. Staramy się o wybaczenie własnych błędów i niedogodności i również wybaczamy doznane krzywdy i bolesne doznania, wyrządzone nam przez inne osoby. Jest to więc czas pojednania, wybaczenia i wzajemnego zrozumienia. W tych trudnych czasach, spowodowanych przez pandemię Covik-19, zdarza się, że nasi najbliżsi, w wyniku izolacji,kwarantanny lub konieczności pełnienia służby, na różnych odcinkach życia społecznego, nie mogą z nami świętować. Pamiętajmy o nich i złóżmy im życzenia telefoniczne, złóżmy życzenia naszym samotnym sąsiadom. Niech nikt w tą cudowną noc nie będzie się czuł samotny. Jezus rodząc się niesie radość.
Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, członkom ich rodzin oraz wszystkim naszym sympatykom i współmieszkańcom Samborowa składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności każdego dnia. Niech nowo narodzony Jezus błogosławi nam i strzeże nasze rodziny, obdarzając zdrowiem i wszelkimi łaskami.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik .

14 Listopada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą składam najserdeczniejsze życzenia chorym na cukrzycę członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie oraz wszystkim chorującym na tę chorobę,wyrównanych cukrów, swobodnego dostępu do lekarzy diabetologów, właściwego prowadzenia leczenia i kontroli prowadzonych zaleceń medycznych , możliwości korzystania z najnowszych osiągnięć nauki w zakresie walki z tą chorobą i jej powikłaniami. Niech w każdym powiecie powstaną poradnie diabetologiczne, które umożliwią chorym szybką , dostępną i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu ich życiowych problemów wynikających z choroby cukrzycy.Cukrzyca jest epidemią XXI wieku i będzie powodowała wzrost zachorowań, dlatego poprawa i wzrost skuteczności opieki medycznej w jej profilaktyce jest najtańszą metodą leczniczą.Życzę wytrwałości i dużo,dużo, zdrowia i wzajemnej życzliwości. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności za 2020 r.

W dniu 07.10.2021 r. Zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie złożył w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania merytorycznego działania za rok 2020 w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia sprawozdania o godz. 19:25:43.
Został tym samym wypełniony obowiązek opublikowania powyższej informacji na stronie stowarzyszenia.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Przebieg XV gminnych obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ

Obchody rozpoczęła msza św. o godz. 16,00, zaproszonych gości i uczestników uroczystości przywitała Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.Po występie zespołu :5 +”: mgr Agnieszka Wróblewska przedstawiła prelekcję ” Covid 19- a cukrzyca „. Następnie Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik pokazała dorobek koła i kierunki jego działalności na przestrzeni 15 lat istnienia koła PSD w Samborowie. Poinformowała zebranych, że Zarząd koła wystąpił z wnioskiem do Zarządu Głównego PSD w Warszawie o przyznanie statutem przewidzianych medali i odznaczeń członkom koła. Wręczenia medalu i odznaczeń dokonali: w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego p.Andrzej Pędziński i Radna Powiatu Ostródzkiego p. Grażyna Ostas.
Odznaczeni: Srebrnym Medalem ” Za Zwycięstwo Nad Cukrzycą ” Elżbieta Miecznik / udokumentowany okres choroby na cukrzycę – min. 30 lat./
Złotą Odznaką ” Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”-Elżbieta Burczak, Elżbieta Zduńczyk, Elżbieta Zakrzewska, Halina Bylska, Irena Wilczewska, Jadwiga Maliszewska, Dorota Teodorowicz, Sylwia Tumińska, Tomasz Tumiński, Wojciech Zakrzewski/ wymóg przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków- co najmniej 10 lat/
Odznaczeni „Srebrną Odznaką” Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” -Maria Szatkowska, Aleksandra Sternicka, Krystyna Makowska, Zbigniew Makowski, Jan Zalewski, Halina Reńska,Władysława Butrykiewicz, Teresa Porębska, Danuta Kopaczewska / wymóg przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 5 lat/. Gratulacje odznaczonym i wyróżnionym. Po uroczystości uczestnicy spożyli przygotowane własnoręcznie, przez członków koła dania i bawili się przy na wieczorku tanecznym do późnych godzin wieczorowych.