Informacja o obowiązku złożenia sprawozdania w bazie danych organizacji pożytku publicznego za 2021 r.

Zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie informuje, że w dniu 12.10.2022 r. o godz. 20,09:39 zostało przyjęte i potwierdzone przez bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego zamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności naszego kola za 2021 r. Obowiązek zamieszczenia informacji na stronie internetowej koła został wypełniony.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

50 lecie pożycia małżeńskiego

22 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy 50 rocznicę naszego ślubu. 23 kwietnia 2022 r.o godz. 14,00 odnowiliśmy nasze przyrzeczenie małżeńskie podczas mszy św. Ta uroczystość dla nas miała ogromne znaczenie, gdyż w naszym życiu miały miejsce chwile dobre, ale zdarzyły się także momenty zagrażające naszemu życiu. Uniknęliśmy poważnych wypadków komunikacyjnych,wyszliśmy z b. ciężkich chorób, za co mamy i dziękujemy Bogu, że pozwolił nam dalej być ze sobą i wspierać się w dalszych latach naszego życia.
Przybyliśmy do Samborowa 18 lat temu , jako nowi osadnicy, zostaliśmy ciepło i serdecznie przyjęci przez mieszkańców tej miejscowości. Cieszymy się ,że nasze pomysły, pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów mieszkańców Samborowa spotykały się z aprobatą i życzliwością. Podczas naszej , tak ważnej uroczystości usłyszeliśmy miłe słowa przekazane od księży, odprawiających mszę św. Usłyszeliśmy także podziękowanie i wyrazy szacunku od sołtysa Samborowa, druhów OSP Samborowo i koleżanek i kolegów z koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie. Odbieramy to , jako wyraz akceptacji w naszej społecznej pracy i dowód szacunku. Jesteśmy wdzięczni za taką postawę. Uważamy, że ważne wydarzenia w życiu każdego mieszkańca naszej społeczności, powinny być wspólnym świętowaniem, gdyż mieszkając, pracując dla dobra nas wszystkich tworzymy wspólnotę życzliwych sobie ludzi, którzy zawsze mogą liczyć na pomoc w wsparcie w chwilach trudnych wymagających zrozumienia i pomocy. Służymy wszystkim potrzebującym swoją wiedzą , umiejętnościami i doświadczeniem życiowym.
Z wyrazami szacunku i podziękowania Elżbieta i Edward Miecznik

Wielkanoc 2022

Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest nadzieją dla wszystkich ludzi chorych, cierpiących, załamanych problemami dnia codziennego. Zmartwychwstanie Pańskie daje poczucie wiary i siłę do pokonywania wszelkich przeciwności losu. Każdy człowiek musi uwierzyć w potęgę tego zdarzenia, gdyż wiara jest nadzieją i siłą w możliwość nadejścia dobrej zmiany. Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, naszym sympatykom i przyjaciołom , waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa składam najserdeczniejsze życzenia , zdrowych , pogodnych świąt spędzanych w gronie rodzinnym i przyjaznych ludzi.Niech te święta będą otwarciem na potrzeby ludzi samotnych i pozbawionych domów, szczególnie naszych sąsiadów z walczącej Ukrainy. Okażmy im życzliwość, niech przebywając w naszej ojczyźnie czują się bezpieczni z wiarą na odbudowę swojej ojczyzny. Wspierajmy ich dobrym słowem,materialnie na miarę naszych możliwości i pomóżmy im przetrwać ten trudny dla nich czas.
Alleluja , Pan Zmartwychwstał. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

8 marca 2022 r.

Dzień Kobiet jest szczególnym rodzajem święta, gdyż staramy się wyrażać swoje podziękowanie , za Wasze kochane Panie , poświęcenie, życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość, do naszych , nie zawsze miłych zachowań. Za to wszystko, że jesteście takie , a nie inne , należą się Wa szczególne słowa uznania. Niech wszystkie dni będą miłymi i bezpiecznymi , w Waszym życiu. Zdrowia i wszelkiej pomyślności , uśmiechów na co dzień życzą wszystkim paniom, członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie oraz wszystkim mieszkankom Samborowa, tym dużym i tym małym,pamiętający i wdzięczni panowie z koła PSD w Samborowie.

Zebranie członków koła 24 luty 2022

Zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie zawiadamia wszystkich członków , że dnia 24 lutego 2022 r. o godz. 15,00 w lokalu na ul. Zatorze 12 / u Pani Prezes Elżbiety Miecznik/ odbędzie się zebranie zatwierdzające sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych i finansowych koła za 2021 r. oraz plan pracy na rok 2022. Z uwagi na wagę omawianych zagadnień obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik