Profilaktyka w zakładach pracy- OSI POLAND FODDWORKS 20.10.2022


Kolejny raz członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, w uzgodnionym z kierownictwem OSI POLAND FODDWORKS terminie – 20.10.2022 przeprowadzili, u wszystkich chętnych pracowników, badania w zakresie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiarów poziomów cukru we krwi w celu wczesnego wykrywania choroby cukrzycy i jej powikłań. Wszystkim osobom, u których występujące odczyty przekraczały dopuszczalne parametry, udzielano stosownych pouczeń i zalecano dalszy kontakt z lekarzami specjalistami. Problem właściwej troski o stan zdrowia zatrudnionych w tej jednostce pracowników jest dowodem nowoczesnego postrzegania problemów pracowniczych, w którym dostrzeganie naszego stowarzyszenia jako partnera mogącego w tym procesie pomóc jest bardzo budującym, tym bardziej, że ten zakres badań był wykonywany wcześniej. Jesteśmy otwarci na współpracę.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik