Podziękowanie za pomoc i udział w dożynkach gminnych-Stare Jabłonki 5 wrzesień 2015

Święto Plonów – Dożynki to święto rolników, pracownikom obsługi rolnictwa i wszystkim, którzy zajmują się produkcją, skupem i przetwarzaniem płodów rolnych.
Ten rok był bardzo ciężkim, gdyż trwająca susza wpłynęła na wielkość i jakość płodów naszych pól. Dlatego trzeba szczególnie szanować żywność, aby jej nie marnować.
Podtrzymując tradycję poprzednich lat Sołtys sołectwa Samborowo p. Tadeusz Pypczyński zwrócił się z prośbą o pomoc w wykonaniu wieńca dożynkowego oraz przygotowanie stoiska, na którym były prezentowane wyroby i produkty sporządzane przez mieszkańców Samborowa. W czasie uroczystości dożynkowych wieniec dożynkowy uzyskał wyróżnienie, natomiast przygotowane stoisko i prezentowane wyroby i potrawy uzyskały III miejsce. Jest to sukces , z którego możemy być dumni.
Ten sukces nie byłby możliwy bez bezinteresownej pomocy materialnej Gabrieli i Tadeusza Pypczyńskich za ofiarowane owoce i warzywa i p. Andrzeja i Łukasza Wolfa, którzy ofiarowali mięsko indyczek samborowskich, które zostały przetworzone na kiełbaski i polędwiczki i inne wyroby, cieszące się uznaniem konsumentów.Szczególne podziękowania należą się koleżankom z koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, które pracowały ofiarnie wiele dni i godzin, aby przygotować wieniec, udekorować stoisko i przygotować wyroby i produkty. Te osoby to: Elżbieta Burczak, Maria Szatkowska, Dorota Teodorowicz, Wieńczysława Kajetanek, Daniela Skibicka, Maria Babska,Elżbieta Zakrzewska, Barbara Skowrońska, Halina Bylska. Słowa podziękowania należą się także druhom OSP Samborowo, że wspierali nas w pracach organizacyjnych.
Słowa szczególnego podziękowania należą się p. Edmundowi Kajetankowi i Elżbiecie Zduńczyk za ich pomysły, upór i udzielane rady w projektowaniu wieńca dożynkowego. Sołtys Samborowa sam nie byłby w stanie podołać wszystkim sprawom. Naszym obowiązkiem, wszystkich mieszkańców ,jest potrzeba wspierania inicjatyw zgłaszanych przez Sołtysa, gdyż służą one wszystkim mieszkańcom.
Dożynki wiejsko- parafialne w najbliższą sobotę – 12 września 2015 r. będą także sprawdzianem aktywności mieszkańców naszej parafii. Przyjemnie jest i łatwo rozwiązać sprawy , kiedy wiele osób angażuje się w przygotowania uroczystości. Aktywny udział i pomoc jest dowodem wzajemnego szacunku i wsparcia w rozwiązywaniu naszych spraw. Życząc miłej zabawy zapraszam także do pomocy w jej dobrym przygotowaniu .
Prezes Zarządu PSD w Samborowie Elżbieta Miecznik

Jubileusz 50-lecia małżeństwa Marii i Jana Babskich – członków naszego kola PSD w Samborowie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele w Samborowie, na której zgromadziło się wielu członków rodziny oraz życzliwych mieszkańców Samborowa. Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej i mszy św. zgromadzeni obejrzeli wspomnienia zawierające epizody z okresu małżeństwa.Następnie dzieci jubilatów przekazały pamiątkę otrzymaną od ojca św.upamiętniającą fakt 50 rocznicy zawarcia małżeństwa przez Marię i Jana Babskich.Prezes koła PSD p. Elżbieta Miecznik w asyście członkiń zarządu koła- Elżbiety Zduńczyk i Marii Szatkowskiej odczytała list gratulacyjny skierowany do jubilatów w imieniu członków koła PSD w Samborowie oraz druhów OSP Samborowo w Samborowie , zawierający gratulacje i życzenia z okazji wspaniałego jubileuszu oraz podziękowanie za wkładane poświęcenie i działania na rzecz tutejszego środowiska oraz przekazały okolicznościowe kwiaty i upominki .Druhowie OSP Samborowo wręczyli okolicznościowy upominek i kwiaty. Uczestnicy uroczystości składali kwiaty i życzenia. Atmosfera była niezwykle rodzinna i serdeczna. Świadczy to o tym ,że małżonkowie Maria i Jan Babscy są bardzo szanowani w tutejszej społeczności .
Refleksja: Taka forma gratulacji, życzeń okolicznościowych i jednoczenia się wszystkich mieszkańców Samborowa podczas okolicznościowych jubileuszy, jego mieszkańców, powinna stać się tradycją tej miejscowości . Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego jest dowodem ogromnego poświęcenia jubilatów, ich wzajemnego szacunku i życzliwości oraz wspierania się na trudnej drodze życiowej, za co należą się im słowa uznania i szacunku.Na takiej uroczystości powinni być wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń , działających na terenie sołectwa, Sołtys i rada sołecka oraz przedstawiciele samorządu lokalnego, delegacje uczniowskie z miejscowej szkoły. Takie jubileusze są okazja właściwego kształtowania stosunków międzyludzkich, szacunku pokoleniowego, zachowania i kształtowania tradycji, a przede wszystkim okazją wyrażania życzliwości i kultury.
Powyższą propozycję poddaję pod rozwagę wszystkim mieszkańcom Samborowa z nadzieją,że spotka się ona z akceptacją i będzie normą współpracy i współdziałania z okazji kolejnych jubileuszy mieszkańców Samborowa.
Elżbieta Miecznik
Prezes koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE !

ŚWIĘTA WIELKANOCNE związane są z wiosenną porą, która po smutnej zimie, niesie nadzieję radosnej zmiany. Budzi się przyroda do życia. Pojawiają się pierwsze kwiaty , dające radość i chęć życia.Pierwsze przylatujące ptaki, swoim szczebiotem napełniają nasze serca wiarą w lepsze jutro. ŚWIĘTA WIELKANOCNE to czas zadumy i refleksji, to czas zastanowienia się nad samym sobą, to pragnienie dokonania zmian w swoim postępowaniu i życiu.
Niech ŚWIĘTA WIELKANOCNE będą możliwością wzajemnego pojednania, wybaczenia doznanych przykrości i niech będą okazją do okazania sobie życzliwości.
Życzę wszystkim zdrowia. Spędzenia miłych chwil w gronie rodzinnym i życzliwych przyjaciół. Niech tajemnica zmartwychwstania Pańskiego będzie źródłem odrodzenia się w naszych sercach pozytywnych relacji i zrozumienia.
A ponieważ zachowanie tradycji jest dowodem wierności obyczajom naszych ojców, życzę wszystkim mokrego dyngusa.
Elżbieta Miecznik
Prezes Kola PSD w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.

zbieramy 1 % odpisów od podatku przy rozliczaniu PIT za 2014 r.

Szanowni Państwo ,członkowie koła gminnego PSD w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, nasi sympatycy.
Planując ambitne zadania na 2014 r.i organizując Krajową Konferencję Diabetologiczną „Cukrzyca Zabójcą Naczyń”, pokazaliśmy problemy ludzi chorych na cukrzycę mieszkańców powiatu ostródzkiego.Cieszymy się bardzo,że włączyli się w tą ideę naukowcy, lekarze z ośrodków akademickich Olsztyna i Gdańska oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych. Bardzo pomogły udzielone patronaty przez Wojewodę Olsztyńskiego, Marszałka Województwa warmińsko – mazurskiego, Starostę Ostródzkiego,Burmistrza Miasta Ostróda i Wójta Gminy Ostróda.Poprzez organizację konferencji promowaliśmy w mediach osiągnięcia naszego koła, gminy i powiatu ostródzkiego oraz ziemi warmińsko- mazurskiej. Nasz wysiłek organizacyjny został bardzo wysoko oceniony przez uczestników i Zarząd Główny PSD w Bydgoszczy oraz prelegentów. Materiały z przebiegu konferencji są do zapoznania się na stronach internetowych Radio Mazury i Telewizja Mazury, które bardzo wspierały w przygotowaniach, organizacji i przebiegu konferencji.
Najważniejszym zadaniem do wykonania w najbliższej przyszłości jest utworzenie poradni diabetologicznej w Ostródzie, która służyć będzie wszystkim chorym na cukrzyce. Potrzebę jej utworzenia popierają wybitni naukowcy i lekarze, władze rządowe i samorządowe wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz wszyscy chorzy na cukrzycę.Mamy nadzieję,że to się uda wykonać. przydatna będzie pomoc każdej osoby i instytucji, która jest w stanie nas wesprzeć w naszych działaniach.
W październiku 2015 r. koło PSD w Samborowie będzie obchodziło jubileusz 10 lecia swojej działalności. Pragniemy przygotować na tą okoliczność odpowiedni program połączony z organizacją X gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego i mamy prawo do zbierania 1 % z odpisów podatkowych.Zebrane środki przeznaczamy na działalność statutową skierowaną na potrzeby ludzi chorych na cukrzycę, działalność edukacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rehabilitację. Będziemy wdzięczni za przekazane nam środki z rozliczeń PIT za 2014 r.Nasz numer KRS 0000252900.Liczymy na pomoc i wsparcie .

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Życzenia Świąteczne

Święta, Święta Święta. Dla jednych są czasem wytężonych zakupów.Dla innych robienia porządków,pieczenia, gotowania i oczekiwania, na przyjazd gości, z którymi się weselimy z rozkoszą pochłaniając przygotowane smakołyki.Ale wielu z nas ludzi chorych i cierpiących święta traktuje inaczej i od świąt oczekuje czegoś innego.
” Maleńka Miłość w żłobie śpi, Maleńka Miłość Matki Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni od tej Miłości Maleńkiej”.
Te słowa pięknej kolędy dają wiarę w lepsze jutro, w lepszą przyszłość. Pozwalają na chwilę zapomnieć o wszystkich cierpieniach, niedostatkach i trudach codziennego życia.
Niech bezgraniczna Miłość płynąca z betlejemskiego żłóbka gości każdego dnia w naszych sercach. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, pogody ducha, radości i uśmiechów oraz wzajemnej życzliwości każdego dnia Nowego 2015 Roku życzę w imieniu własnym i zarządu koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie wszystkim członkom koła , Waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa, gminy i powiatu ostródzkiego.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik