Nowy Rok 2021

Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, członkom waszych rodzin oraz wszystkim naszym sympatykom składam w imieniu zarządu koła najserdeczniejsze życzenia noworoczne.Niech ten Nowy Rok 2021 będzie szczęśliwym, obfitującym w dostatek i dni pełne radości. Niech wszelkie zmory dnia codziennego, a szczególnie koronowirus omija nasze domy.Niech uśmiech i radość będą zawsze towarzyszyły w najtrudniejszych chwilach codziennego życia. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Boże Narodzenie 2020

Od najdawniejszych czasów chrześcijaństwa Boże Narodzenie było szczególnie oczekiwanym okresem przygotowywania się na przyjście małego dzieciątka Jezusa na świat. Dla małych dzieci był to czas związany z otrzymywaniem prezentów pod choinkę, dla dorosłych możliwość spotykania się z członkami rodzin, podczas którego przekazywane były wzory obyczajów i zwyczajów związanych z tradycją śpiewania kolęd , łamania się opłatkiem wigilijnym, składania sobie życzeń. To był czas rodzinnych spotkań przepojonych wzajemną miłością i szacunkiem , szczególnie wobec osób najstarszych – seniorów rodzin. Tak utrzymywana była więź rodzinna i kształtowanie się tradycji rodzinnej, pokoleniowej i patriotycznej.
Jak w czasach dzisiejszych wygląda wieczór wigilijny?
Są to często wieczerze samotnych starych ludzi, dobrze jak w gronie najbliższych osób mąż i żona, gdyż dzieci i ich rodziny są daleko, często poza granicami kraju, albo na skutek obostrzeń epidemicznych , nie jest możliwe spotkanie się w takiej ilości członków rodziny na wieczerzy wigilijnej. I co w tedy? Smutek, żal, łzy goryczy, wspomnienia. Zrozumienie i wspomnienia , pragnienie, że będzie lepiej . Musimy to przeżyć. To gorzka lekcja pokory związanej z odpowiedzialnością za siebie samego, najbliższych , sąsiadów, i całe społeczeństwo naszej ojczyzny. To jednocześnie test na potwierdzenie naszych zasad moralnych , patriotycznych i kulturowych. W tych trudnych czasach nie zapominajmy o naszych sąsiadach, którzy są samotni.
Nowo narodzony Jezus jest symbolem zwycięstwa dobra nad wszelkimi przeciwnościami zła, które towarzyszyły jego narodzinom. Dlatego jego przyjście jest nadzieją zwycięstwa nadchodzącego dobra i wiarą w możliwość pokonania zła. Ten okrutny czas pandemii Koronowid-19 niech będzie czasem refleksji i wyzwolenia w nas samych wszelkich ludzkich uczyć związanych z szacunkiem tradycji i obyczajów przekazywanych naszym współczesnym pokoleniom przez odchodzących z tego świata naszym wspaniałym , kochanym rodzicom i dziadkom, którzy starali się nam przekazać wartość fundamentalnych , zasad norm moralnych stanowiących podstawy porządku moralnego i prawnego naszego państwa. My , współcześnie żyjący mamy moralny i prawny obowiązek przekazanie ich następnym pokoleniom.
Z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia składam wszystkim członkom i sympatykom koła gminnego Polskiego Stowarzysze3nia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech mały Jezusek będzie światełkiem , które będzie nas prowadziło przez ten trudny czas. Niech nas strzeże i ochrania każdego dnia i pozwoli cieszyć się każdą chwilą, podczas codziennych trudów , które musimy pokonywać w walce z chorobą i cierpieniami. Wszystkiego najlepszego.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Organizacja XV gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 2020

Sympatycy i członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie informuję , że zarząd koła kierując się troską o bezpieczeństwo uczestników gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które były planowane na miesiąc listopad 2020 r.podjął decyzję o rezygnacji tej uroczystości w tym roku. Zarząd uważa, że zaostrzenie przepisów w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa każdego uczestnika jest sprawą najważniejszą. Nie możemy narażać własnego zdrowia i innych osób, gdyż wielu z nas choruje na różne dolegliwości osłabiające naszą odporność i nie możemy dodatkowo narażać się na możliwość infekcji Cowik-19.
Informacja o takiej decyzji została przekazana dla Prezes ZG PSD oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie z prośbą o przekazanie nam przyznanych środków na 2020 r.innej organizacji , która może zrealizować dodatkowe swoje zadania.
Po konsultacjach z członkami zarząd będzie opracowywał na 2021 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON :
1. organizację XV gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które w zależności od sytuacji epidemiologicznej będą planowane na okres letni lub jesienny
2.organizację wycieczki turystycznej i spływu łodziami płaskodennymi po rzece Krutyni – okres czerwiec- lipiec 2021 r.
3.organizację wycieczki i zwiedzanie zabytków Kwidzyn – Gniew lub innego kierunku zwiedzania – sierpień 2021.
Ostateczne decyzje zapadną z chwilą przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji naszych propozycji, które musimy napisać i złożyć w terminie do 30 listopada 2020 r.
Zarząd prosi wszystkich członków o przekazywanie informacji każdemu, kto będzie się pytał w sprawach organizacji tegorocznych uroczystości.
Zarząd informuje, że wszystkie obowiązujące sprawozdania rzeczowe i finansowe dotyczące działalności naszego koła zostały złożone do wszystkich organów i instytucji w obowiązujących terminach sprawozdawczych, na co uzyskaliśmy potwierdzenia poprawności ich sporządzenia i zatwierdzenia.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Sprawozdanie z 1 % OPP

W dniu 10.10 2020 r. o godz. 13,00,34 zostało przyjęte i zatwierdzone sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie za 2019 r. i zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z możliwością zapoznania się przez zainteresowane strony lub indywidualne osoby.
Został przez to wypełniony obowiązek publikacji danych na stronach internetowych stowarzyszeń posiadających statut OPP, co jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

pogrzeb członka zarządu kola śp. Jana Babskiego

Informuje wszystkich sympatyków i członków koła PSD w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, że w środę tj. 7 października 2020 r. odbędzie się pogrzeb członka zarządu koła kol. Jana Babskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie modlitwa różańcowa o godz. 14,00 w kościele św.Stanisława Biskupa w Samborowie i po mszy św. 0 godz. 15,00 nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Samborowie. W imieniu wszystkich członków naszego koła składam rodzinie zmarłego wyrazy współczucia. Łączymy się w modlitwie za wieczny odpoczynek. Nasze szeregi opuścił wspaniały kolega, życzliwy i serdeczny, aktywny członek zarządu, który współtworzył koło od momentu jego powstania.Jego uwagi były cenne i owocne w rozwiązywaniu różnych spraw. Będzie nam bardzo brakowało tak wspaniałego człowieka. Cześć jego pamięci.Kolego Janie spoczywaj w Bogu i wspieraj nas w w tym, co robimy dla ludzi chorych.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik