Palma wielkanocna 2019

Składam wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przygotowywali materiały i pomagali w wykonaniu pięknej palmy wielkanocnej, serdeczne podziękowanie. Stoi ona w naszym kościele i jest wyrazem naszego szacunku, wobec tradycji wielkanocnej. Jest także dowodem naszej wiary i podziękowaniem Bogu za sprawowaną opieką nad nami i naszymi rodzinami. Jej piękno jest dowodem wrażliwości artystycznej jej twórców. Wspólna praca daje poczucie wiary i trwania w systemie naszych katolickich wartości. Niech dobry Bóg obsypie łaskami jej wykonawców.

Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, członkom ich rodzin oraz wszystkim mieszkańcom Samborowa składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi w zdrowiu, szczęściu i pomyślności, każdego dnia naszego życia. Spędzane święta w gronie rodziny i serdecznych przyjaciół dostarczają pięknych przeżyć i wspomnień. Niech w każdej rodzinie panuje zgoda, życzliwość i serdeczność. Cieszmy się ze Zmartwychwstania Pańskiego i dziękujmy za okazywane łaski.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Życzenia świąteczne 2018.12.24

Zdrowie jest skarbem najcenniejszym.Życzę wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie oraz wszystkim członkom ich rodzin i naszym sympatykom dużo zdrowia, spełnienia wszelkich życzeń i najskrytszych marzeń. Niech malutki Jezus pobłogosławi, aby spędzony czas w gronie najbliższych , był pełen miłości i życzliwości.Wspólnie śpiewane kolędy przyniosą zadowolenie.Niech nasze serca będą przepojone szczęściem i radością. Niech każdy uczestnik wigilijnej wieczerzy będzie najszczęśliwszym człowiekiem w tą cudowną noc pełną tajemnic i radości.
Prezes zarządu Elżbieta Miecznik

Wybory 21 październik 2018 r.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

W dniu 21 października 2018m r.odbędą się wybory naszych przedstawicieli do samorządu gminnego, powiatowego i Sejmiku wojewódzkiego województwa warmińsko-mazurskiego. Na listach wyborczych jest wiele różnych nazwisk. Są tam osoby nam znane, które zamieszkują w naszej miejscowości, gminie i powiecie. Starają się rozwiązywać nasze codzienne sprawy i problemy na zasadzie pustych obietnic w czasie trwających kampanii wyborczych i w każdym codziennym dniu. Wybierając zatem kandydatów na stanowiska Wójtów i radnych do Rady Gminy lub powiatu ostródzkiego oraz Sejmiku woj. warmińsko – mazurskiego, nie kierujmy się sentymentami , do poszczególnych osób, które są naszymi sąsiadami, znajomymi lub krewnymi, lecz oceniajmy kandydatów na podstawie ich wiarygodności, w tym co mówią i w tym co rzeczywiście robią każdego dnia swojej pracy. Słowa są ulotne , jak ptaki. Po wyborach się często zapomina o tym , co się obiecywało i się udaje ,że się nie pamięta o płomiennie składanych obietnicach.

Wybory to jest nasz obywatelski obowiązek do wyrażenia swojej opinii i czas uczciwej prawdy i oceny wartości każdego kandydata. Zatem każdy z nas powinien, oddając swój głos na poszczególne osoby kierować się słuszną własną oceną dotychczasowych osiągnięć i wypełnienia składanych obietnic wyborczych przez poszczególnych kandydatów, a nie ich kwiecistą mową , pełną pochlebstw i przymileń, obietnicami i zapewnieniami. Teraz mamy możliwość , jako ich wyborcy, dokonać sprawiedliwej oceny ich skuteczności działania, prawdomówności, uczciwości wobec nas wyborców i godności wobec własnego postępowania, w tym co mówią i w tym kim w rzeczywistości są w codziennej pracy i postępowaniu wobec nas wyborców i wobec własnych rodzin.

Na listach wyborczych na kandydatów na urząd Wójta Gminy Ostróda, radnych Rady Gminy Ostróda, radnych powiatu ostródzkiego i do Sejmiku województwa warmińsko- mazurskiego widnieją nazwiska osób, nam znanych i nazwiska osób, które chcą dokonać zmian i wyeliminowania dokonywanych nieprawidłowości w codziennym funkcjonowaniu urzędów i instytucji. Do nas należy uczciwa ocena ich pracy i wywiązywania się ze składanych obietnic wyborczych.Bardzo wielu z nich to są nam osoby bliskie. Bądźmy jednak uczciwi i sprawiedliwi w ocenie ich zachowania i postępowania. Mamy prawo oczekiwania od naszych kandydatów uczciwości w tym, co mówią i w tym co robią każdego dnia swojej pracy.
Jeśli źle wybierzemy lub nie będziemy uczestniczyli w wyborach, to nie mamy prawa narzekania na złe wybory. To do nas należy prawo wybierania na urzędy osób, które będą podejmowały ważne dla nas decyzje i będą nas reprezentowały.
Życzę mądrych, sprawiedliwych i uczciwych ocen kandydat na stanowiska i urzędy. Nie słowa lecz czyny niech będą podstawą wyboru. Pamiętajmy, że przez 5 lat będziemy zbierać żniwo naszych ocen i wyborów. To od nas zależy, kogo obdarzymy naszym zaufaniem i kto będzie nas reprezentował i rozwiązywał nasze codzienne sprawy uczciwie i sprawiedliwie. Życzę rozważnych i mądrych wyborów.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik