Zebranie koła w dniu 29 lutego 2024 r.


Zawiadamiam wszystkich członków koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie,że zebranie zatwierdzające plan pracy na 2024 r.oraz podsumowanie wyników działalności zarządu za 2023 r.związane z udzieleniem absolutorium Zarządowi koła odbędzie się w siedzibie OSP Samborowo w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 16,00. Z uwagi na znaczenie omawianych problemów obecność wszystkich członków koła jest obowiązkowa.Proszę o wzajemne przekazywanie informacji członkom koła. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik