Wzajemny szacunek i kondolencje.


Członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie. Zwracam się do Was wszystkich z głęboką prośbą o wsparcie duchowe dla naszej koleżanki V-ce Prezes Elżbiety Burczak.Mój poprzedni wpis na naszej stronie internetowej ma związek z tym, co ją i jej rodzinę spotkało.W dniu wigilijnym , w późnych godzinach wieczorowych odszedł na wieczną służbę jej najkochańszy mąż Tadeusz Burczak. W tak doniosłym dniu, w którym wszyscy powinni się cieszyć z narodzin małego Jezusa, Ona i jej rodzina – kochające dzieci , musieli przeżywać ogrom bólu i rozpaczy, że dla nich najważniejsza osoba odeszła i już nigdy razem nie będzie spędzała, tych radosnych świąt.My wszyscy cieszyliśmy się radością narodzin Jezusa, śpiewaliśmy kolędy , dzieliliśmy się opłatkiem , a oni? A Oni w milczeniu, ogromnym bólu i żalu modlili się za najkochańszego, dla nich człowieka – męża i ojca. Dla nich okres wigilijnej wieczerzy będzie kojarzył się z odejściem ukochanej osoby.
Proszę Was wszystkich o to, aby w najtrudniejszej dla nich chwili znaleźć kilka chwil i być razem. W dniu 30 grudnia 2022 r./ piątek/ o godz. 10,00 w kaplicy w Samborowie zostanie odprawiony różaniec za św. pamięci Tadeusza Burczaka , a następnie o godz. 11,00 odbędzie się msza św. w Kościele w Samborowie i wyprowadzenie zwłok na cmentarz w Samborowie. Jesteśmy jedna wielką rodziną ludzi chorych na cukrzycę . Poświęcamy swój prywatny czas na załatwianie spraw wszystkich chorych, często kosztem czasu własnej rodziny.
Proszę Was o wsparcie dla naszej koleżanki i jej rodziny w tak trudnym czasie. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.