Wybory 7 kwietnia 2024


Koło gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie działa już 20 lat. Zgodnie z obowiązującym statutem współpracujemy z przedstawicielami różnych szczebli administracji samorządowej i rządowej. Rozwiązujemy problemy ludzi chorych na cukrzycę, chorych na inne choroby i niepełnosprawnych. Korzystamy z pomocy wszystkich, którzy rozumieją cele i zadania naszego stowarzyszenia.Nie interesują nas poglądy polityczne współpracujących z nami ludzi, zajmujących określone stanowiska służbowe w różnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej. Nas interesuje to, czy dany człowiek widzi w nas partnera, który chce nam pomóc w rozwiązaniu określonych problemów i w jakim stopniu świadomie i bezinteresownie stara się pomóc i udzielić wsparcia . Tak oceniamy ludzi piastujących funkcje publiczne. W naszym stowarzyszeniu członkowie Zarządu pracują jako wolontariusze SPOŁECZNIE. Rozumiemy teraz sytuację trwającej kampanii wyborczej, obserwujemy kandydatów ubiegających się o mandaty na radnych do rad szczebla gminnego, powiatowego i sejmiku samorządowego wojewódzkiego. Wielu z nich znamy osobiście, ale widzimy także osoby, które sprawowanie mandatu radnego określonego szczebla traktują jako możliwość dodatkowego zarobkowania i nie gwarantują dla swoich wyborców możliwości pomocy w rozwiązaniu ich spraw, gdyż albo się na tym nie znają lub nie rozumieją ich problemów.
Wybór na radnego to z jednej strony zaszczyt zaufania, a z drugiej strony gotowość do poświęcenia własnego czasu, aby pomóc w rozwiązaniu spraw trudnych. Dlatego przy wyborach 7 kwietnia 2024 r nie kierujmy się sympatią koleżeńską do znanej nam osoby, która jest w tym czy innym komitecie wyborczym, ale oceńmy określonego kandydata, jakim człowiekiem On jest. Jak wywiązuje się w pracy zawodowej, czy włącza się w pracy społecznej w rozwiązywanie różnych problemów związanych z bezpieczeństwem, edukacją i wychowywaniem dzieci i młodzieży,sprawy opieki i pomocy zdrowotnej, czy stara się bezinteresownie rozwiązywać problemy lokalnych społeczności. Starajmy się oceniać wybrane osoby, nie po słowach , ale po czynach, przecież ich widzimy na co dzień, znamy ich i możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ta i ta osoba jest gwarantem realizacji naszych spraw, dlatego dajemy jej nasz mandat wyborczy. Jeśli dokonamy niewłaściwego wyboru , to nie mamy prawa później narzekać i mieć pretensje, że ktoś nie spełnia naszych oczekiwań.
Nadchodzące wybory to miara naszej odpowiedzialności za naszą miejscowość, gminę , powiat lub województwo. Dlatego trzeba iść na wybory i dokonywać przemyślanych, mądrych i rozważnych wyborów. To dotyczy nas i naszego codziennego życia. Tak oceniam i rozumiem te problemy .
Życzę mądrych i rozsądnych decyzji. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik