Wybory 21 październik 2018 r.


Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

W dniu 21 października 2018m r.odbędą się wybory naszych przedstawicieli do samorządu gminnego, powiatowego i Sejmiku wojewódzkiego województwa warmińsko-mazurskiego. Na listach wyborczych jest wiele różnych nazwisk. Są tam osoby nam znane, które zamieszkują w naszej miejscowości, gminie i powiecie. Starają się rozwiązywać nasze codzienne sprawy i problemy na zasadzie pustych obietnic w czasie trwających kampanii wyborczych i w każdym codziennym dniu. Wybierając zatem kandydatów na stanowiska Wójtów i radnych do Rady Gminy lub powiatu ostródzkiego oraz Sejmiku woj. warmińsko – mazurskiego, nie kierujmy się sentymentami , do poszczególnych osób, które są naszymi sąsiadami, znajomymi lub krewnymi, lecz oceniajmy kandydatów na podstawie ich wiarygodności, w tym co mówią i w tym co rzeczywiście robią każdego dnia swojej pracy. Słowa są ulotne , jak ptaki. Po wyborach się często zapomina o tym , co się obiecywało i się udaje ,że się nie pamięta o płomiennie składanych obietnicach.

Wybory to jest nasz obywatelski obowiązek do wyrażenia swojej opinii i czas uczciwej prawdy i oceny wartości każdego kandydata. Zatem każdy z nas powinien, oddając swój głos na poszczególne osoby kierować się słuszną własną oceną dotychczasowych osiągnięć i wypełnienia składanych obietnic wyborczych przez poszczególnych kandydatów, a nie ich kwiecistą mową , pełną pochlebstw i przymileń, obietnicami i zapewnieniami. Teraz mamy możliwość , jako ich wyborcy, dokonać sprawiedliwej oceny ich skuteczności działania, prawdomówności, uczciwości wobec nas wyborców i godności wobec własnego postępowania, w tym co mówią i w tym kim w rzeczywistości są w codziennej pracy i postępowaniu wobec nas wyborców i wobec własnych rodzin.

Na listach wyborczych na kandydatów na urząd Wójta Gminy Ostróda, radnych Rady Gminy Ostróda, radnych powiatu ostródzkiego i do Sejmiku województwa warmińsko- mazurskiego widnieją nazwiska osób, nam znanych i nazwiska osób, które chcą dokonać zmian i wyeliminowania dokonywanych nieprawidłowości w codziennym funkcjonowaniu urzędów i instytucji. Do nas należy uczciwa ocena ich pracy i wywiązywania się ze składanych obietnic wyborczych.Bardzo wielu z nich to są nam osoby bliskie. Bądźmy jednak uczciwi i sprawiedliwi w ocenie ich zachowania i postępowania. Mamy prawo oczekiwania od naszych kandydatów uczciwości w tym, co mówią i w tym co robią każdego dnia swojej pracy.
Jeśli źle wybierzemy lub nie będziemy uczestniczyli w wyborach, to nie mamy prawa narzekania na złe wybory. To do nas należy prawo wybierania na urzędy osób, które będą podejmowały ważne dla nas decyzje i będą nas reprezentowały.
Życzę mądrych, sprawiedliwych i uczciwych ocen kandydat na stanowiska i urzędy. Nie słowa lecz czyny niech będą podstawą wyboru. Pamiętajmy, że przez 5 lat będziemy zbierać żniwo naszych ocen i wyborów. To od nas zależy, kogo obdarzymy naszym zaufaniem i kto będzie nas reprezentował i rozwiązywał nasze codzienne sprawy uczciwie i sprawiedliwie. Życzę rozważnych i mądrych wyborów.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik