Wielkanoc 2024


Zmartwychwstanie Pańskie to nadzieja na pokonanie śmierci i powrót do wiecznego życia, dla tych, co wierzą w Niego i zasłużą sobie prowadząc szlachetny styl codziennego życia, postępowania, przestrzeganie obowiązujących zasad i nakazów naszej religii i prawa regulującego normy życia społecznego w naszej Ojczyźnie. Zmartwychwstały Jezus daje nam przykład wiary, miłości i szacunku do rodziny i podkreśla znaczenie wiary w życie wieczne, a jednocześnie uczy poszanowania woli Boga i rodziców.Jego męka, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie jest przykładem wiary w lepszą przyszłość. Swoim przykładem pokazuje nam, że poprzez cierpienie trzeba uczyć się mądrości i odwagi w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z obecną i nadchodzącą przyszłością.W takich chwilach musimy mieć odwagę, aby przestrzegając zasad naszej wiary nie bać się mówić o Bogu, jako naszą najwyższą wartością życiową.Śmiało bronić przekazywanych nam wartościom dotyczącym wychowywania naszych dzieci według zasad i kanonów naszej religii, zwyczajów i obyczajów dotyczących naszej kultury, przestrzegania prawa regulującego naszą teraźniejszość i przyszłość. Obecny czas i zachodzące zagrożenia i zmiany muszą wyzwolić w każdym z nas chwile refleksji i przemyśleń, abyśmy w stosownym czasie umieli podjąć przemyślane, mądre i odpowiedzialne decyzje dotyczące nadchodzących wyborów związanych z kształtowaniem się sytuacji dotyczącej najbliższego naszego otoczenia i losów naszej Ojczyzny.
Niech Zmartwychwstały Jezus błogosławi nam i naszym rodzinom w zdrowiu, radości, pokonywaniu codziennych problemów. Niech dodaje nam sił, mądrości i odwagi, abyśmy się Jego nigdy, nie zaparli w obliczy zagrożeń i zastraszania. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik