VIII gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.


Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 16,00. Po uroczystym otwarciu obchodów przywitano przybyłych gości w osobach: Wicemarszałka województwa warmińsko – mazurskiego Marka Gustawa Brzezin, Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda Andrzeja Wiczkowskiego, Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa,Radną Rady powiatu ostródzkiego Grażynę Ostas, Radnego Rady Gminy Ostróda Łukasza Wolfa, ks. Witolda Palewskiego prelegentkę dr n med. Beatę Januszko- Giergielewicz, Sołtysa sołectwa Samborowo Tadeusza Pypczyńskiego, dyrektorów szkół, media i wszystkich uczestników. Zaskoczeniem był występ inauguracyjny nowo powstałego zespołu wokalnego, wskład którego wchodzą mieszkanki Samborowa. Super dziewczyny !!! Tak trzymać. Następnie były występy młodszych zespołów wokalnych. Prezes koła kol. Elżbieta Miecznik przedstawiła kierunki dzialania koła i zamierzenia na najbliższy okres . Prelegentka dr n med. BeataJanuszko – Giergielewicz przedstawiła bardzo ciekawą prelekcję na temat przeszczepów trzustki i wysp trzystkowych , z jednoczesnym wyjaśnieniem zasad kwalifikowania do przeszczepów i metod ich dokonywania. Po zakończonej prelekcji głos zabierali zaproszeni gości składając życzenia członkom koła chorym na cukrzycę.

Następnie Dyrektor GOK Samborowo p. Marta Żeberek przedstawiła wyniki konkursu plastycznego. w 2013 r.udział w konkursie wzięło 12 szkół. Nadesłano 230 prac. Nagrodzono i wyróżniono 79 prac. Nagrody wręczali zaproszeni goście. Prezes koła podziękowała wszystkim za udział w uroczystościach i zaprosiła do poczęstunku, który przygotowały członkinie koła  PSD Samborowo.

em/em