Uroczystości odpustowe w parafii św.Wojciecha Biskupa Męczennika w Tyrowie.


Szanowne koleżanki i koledzy z koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.
W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w mszy świętej odpustowej w Tyrowie pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa Męczennika. Mszę celebrowało 15 księży z dekanatu ostródzkiego i zaproszonych parafii sąsiadujących. Po zakończonej mszy św. pełnomocnik Biskupa Warmińskiego odczytał dekret z dnia 06.04.2023, którym ks. Leszek Nowak otrzymał Honorowy Tytuł Kanonika Kapituły w Kętrzynie, przyznany za całokształt pracy duszpasterskiej i zaangażowanie w sprawy upowszechniania wiary.Jest to osobista satysfakcja , ale i zaszczyt dla wspólnoty parafialnej w Tyrowie. Serdeczne Gratulacje !!! Z ks. Kanonikiem Leszkiem Nowakiem nasze koło prowadziło współpracę w sprawach związanych z pomocą w wypełnianiu zadań statutowych realizowanych przez nasze koło. Jest to zaszczyt i ogromne wyróżnienie. Cieszymy się, gratulujemy i jesteśmy pewni, że nasza obopólna współpraca będzie w dalszych latach pomagała w rozwiązywaniu spraw ludzi chorych na cukrzycę.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik