ŚWIĘTA WIELKANOCNE !


ŚWIĘTA WIELKANOCNE związane są z wiosenną porą, która po smutnej zimie, niesie nadzieję radosnej zmiany. Budzi się przyroda do życia. Pojawiają się pierwsze kwiaty , dające radość i chęć życia.Pierwsze przylatujące ptaki, swoim szczebiotem napełniają nasze serca wiarą w lepsze jutro. ŚWIĘTA WIELKANOCNE to czas zadumy i refleksji, to czas zastanowienia się nad samym sobą, to pragnienie dokonania zmian w swoim postępowaniu i życiu.
Niech ŚWIĘTA WIELKANOCNE będą możliwością wzajemnego pojednania, wybaczenia doznanych przykrości i niech będą okazją do okazania sobie życzliwości.
Życzę wszystkim zdrowia. Spędzenia miłych chwil w gronie rodzinnym i życzliwych przyjaciół. Niech tajemnica zmartwychwstania Pańskiego będzie źródłem odrodzenia się w naszych sercach pozytywnych relacji i zrozumienia.
A ponieważ zachowanie tradycji jest dowodem wierności obyczajom naszych ojców, życzę wszystkim mokrego dyngusa.
Elżbieta Miecznik
Prezes Kola PSD w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.