Sprawozdanie z 1 % OPP


W dniu 10.10 2020 r. o godz. 13,00,34 zostało przyjęte i zatwierdzone sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie za 2019 r. i zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z możliwością zapoznania się przez zainteresowane strony lub indywidualne osoby.
Został przez to wypełniony obowiązek publikacji danych na stronach internetowych stowarzyszeń posiadających statut OPP, co jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik