Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności za 2020 r.


W dniu 07.10.2021 r. Zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie złożył w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania merytorycznego działania za rok 2020 w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia sprawozdania o godz. 19:25:43.
Został tym samym wypełniony obowiązek opublikowania powyższej informacji na stronie stowarzyszenia.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik