pogrzeb członka zarządu kola śp. Jana Babskiego


Informuje wszystkich sympatyków i członków koła PSD w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, że w środę tj. 7 października 2020 r. odbędzie się pogrzeb członka zarządu koła kol. Jana Babskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie modlitwa różańcowa o godz. 14,00 w kościele św.Stanisława Biskupa w Samborowie i po mszy św. 0 godz. 15,00 nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Samborowie. W imieniu wszystkich członków naszego koła składam rodzinie zmarłego wyrazy współczucia. Łączymy się w modlitwie za wieczny odpoczynek. Nasze szeregi opuścił wspaniały kolega, życzliwy i serdeczny, aktywny członek zarządu, który współtworzył koło od momentu jego powstania.Jego uwagi były cenne i owocne w rozwiązywaniu różnych spraw. Będzie nam bardzo brakowało tak wspaniałego człowieka. Cześć jego pamięci.Kolego Janie spoczywaj w Bogu i wspieraj nas w w tym, co robimy dla ludzi chorych.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik