Podziękowanie za aktywność


W imieniu Zarządu koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam najserdeczniejsze podziękowanie koleżankom i kolegom za okazaną pomoc Sołtysowi sołectwa Samborowo p. Tadeuszowi Pypczyńskiemu oraz Radzie sołectwa Samborowo podczas wykonywania wieńca dożynkowego p. Edmundowi Kajetankowi, Elżbiecie Zduńczyk, Elżbiecie Burczak, Marii Szatkowskiej. Wykonany , piękny , niepowtarzalny wieniec zdobył w tegorocznych dożynkach gminnych III lokatę. Gratulacje za pomysł !!! Ogromny szacunek za włożoną perfekcyjną pracę !!!

Składam podziękowanie za pomoc i udział w organizacji stoiska dożynkowego podczas gminnych dożynek i dożynek parafialno – sołeckich : Bylska Halina, Jan i Maria Babscy, Wieńczysława Kajetanek, Zakrzewska Elżbieta, Danuta Skibicka, Dorota Teodorowicz , Danuta Kopaczewska, Władysława Butrykiewicz, Elżbieta Zduńczyk. Wymienione osoby to wzór do naśladowania za wykazane bezinteresowne poświęcenie i świadectwo dobrej woli , aktywności i społecznej pracy, której celem jest pokazanie dorobku , osiągnięć i aktywności społeczeństwa Samborowa. Ogromne dzięki za wszystko, co uczyniliście dla Samborowa. Jesteśmy z Was dumni i składamy podziękowanie i wyrażamy szacunek. W dzisiejszych zmaterializowanych czasach trudno jest o bezinteresowność i poświęcenie własnego wolnego czasu dla pracy społecznej.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik