Palma wielkanocna 2019


Składam wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przygotowywali materiały i pomagali w wykonaniu pięknej palmy wielkanocnej, serdeczne podziękowanie. Stoi ona w naszym kościele i jest wyrazem naszego szacunku, wobec tradycji wielkanocnej. Jest także dowodem naszej wiary i podziękowaniem Bogu za sprawowaną opieką nad nami i naszymi rodzinami. Jej piękno jest dowodem wrażliwości artystycznej jej twórców. Wspólna praca daje poczucie wiary i trwania w systemie naszych katolickich wartości. Niech dobry Bóg obsypie łaskami jej wykonawców.

Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, członkom ich rodzin oraz wszystkim mieszkańcom Samborowa składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi w zdrowiu, szczęściu i pomyślności, każdego dnia naszego życia. Spędzane święta w gronie rodziny i serdecznych przyjaciół dostarczają pięknych przeżyć i wspomnień. Niech w każdej rodzinie panuje zgoda, życzliwość i serdeczność. Cieszmy się ze Zmartwychwstania Pańskiego i dziękujmy za okazywane łaski.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik