Kim jestem ?


Szanowne koleżanki i koledzy , członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, mieszkańcy Samborowa , chorzy na cukrzycę i wszyscy mieszkańcy gminy Ostróda.Organizując Krajową Konferencję Diabetologiczną w Ostródzie 7 czerwca 2014 r. pod hasłem” Cukrzyca Zabójcą Naczyń” miałam na uwadze konieczność i potrzebę otwarcia poradni diabetologicznej w Ostródzie. Jej działalność umożliwiałaby kontrolę właściwego leczenia chorych na cukrzycę, ścisły kontakt z lekarzami rodzinnymi, właściwą współpracę ze szkołami w zakresie profilaktyki i edukacji diabetologicznej, z firmami farmaceutycznymi, lekarzami i naukowcami zajmującymi się problematyką choroby cukrzycy. Swoje uwagi na temat funkcji i roli tak działającej poradni przedstawiłam na zebraniu naszego koła i uzyskałam poparcie takiego modelu działania poradni diabetologicznej na szczeblu powiatu. Nasz projekt wysłałam do prof. zw. dr. hab. med. Jana Tatonia, wieloletniego krajowego konsultanta z zakresu diabetologii i międzynarodowego eksperta w dziedzinie diabetologii z prośbą o ocene naszego pomysłu i projektu.
Z ogromną satysfakcją informuje Państwa,że Pan prof.Jan Tatoń opublikował naszą propozycję w kwartalniku MEDYCYNA METABOLICZNA Nr 2 tom XVIII z 2014 r. pod tytułem „Myśleć globalnie, działać lokalnie”, w którym Rada Naukowa i Programowa czasopisma, składająca się z lekarzy praktyków i naukowców z ośrodków akademickich całej Europy zgodziła się z naszymi propozycjami , przedstawiając swoje uwagi , spostrzeżenia i poparcie dla takiego modelu pracy poradni specjalistycznych na szczeblu miasta powiatowego. Opinia nosi tytuł „Skąd się bierze siła i sens organizacji osób przewlekle chorych?”
Zainteresowanych zachęcam do lektury strona internetowa www.medycyna-metaboliczna.pl tom XVIII, Nr 2 str. 91-93.
Jestem mieszkanką Samborowa od 10 lat. Choruję na cukrzycę od 25 lat i problemy związane z tą chorobą są mi bardzo dobrze znane. Jestem także członkiem Polskiego Związku Niewidomych od 25 lat , gdyż cukrzyca bardzo często uszkadza wzrok. Na terenie Samborowa założyłam z Wami koło gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, które prowadzi współpracę ze szkołami w upowszechnianiu wiedzy o chorobie cukrzycy i jej powikłaniach poprzez programy edukacyjne i konkursy plastyczne. Środki na ich realizację pozyskujemy od sponsorów i poprzez pisanie programów i wniosków o dofinansowanie naszych działań. Za całokształt pracy na rzecz ludzi chorych i niepełnosprawnych zostałam odznaczona w 2013 r. Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem.
Widząc moje zaangażowanie, doświadczenie, umiejętności i wiedzę w sprawy i problematykę zdrowotną mieszkańców powiatu ostródzkiego Pan Starosta Włodzimierz Brodiuk zaproponował mi uczestnictwo w jego komitecie wyborczym do rady powiatu ostródzkiego, abym jeśli uzyskam uznanie i poparcie wyborców i uzyskam mandat radnej rady powiatu ostródzkiego , zajęła się sprawami zorganizowania poradni diabetologicznej , sprawami współpracy ze szkołami, poprawą dostępu do zabiegów rehabilitacyjnych i opieką nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Jest to ogromne wyróżnienie , a jednocześnie wyzwanie.
Mam świadomość ,że to Państwo dokonujecie oceny przydatności kandydatów na radnych, oceniacie ich zaangażowanie w sprawy społeczne i dokonujecie wyboru w głosowaniu. Poddaję się Państwa ocenie i decyzji. Będę wdzieczna za udzielone poparcie, ale także zgodzę się z każdą indywidualną decyzją Państwa dotyczącą wyboru innego kandydata.
Z uwagi na przebyty zabieg operacyjny na stawie kolanowym nie jestem w stanie obecnie uczestniczyć w zebraniach i poprzez tą informację przedstawiam swoją osobę do Państwa oceny i decyzji.
Z wyrazami szacunku Elżbieta Miecznik Prezes Koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie kandydatka do Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego Wyborców Starosty Włodzimierza Brodiuka „RAZEM DLA POWIATU „.