Dzień Kobiet 8 marca 2020 r.


Dzień Kobiet jest szczególnym w życiu każdej kobiety. Jest on wyrazem szacunku i podkreśleniem znaczenia, jakie kobieta odgrywa w kulturze społeczeństwa. Kobieta to troskliwa mama, to kochająca żona, to towarzyszka życia, to partnerka w pracy, ale najważniejsza jej rola, to wychowawczyni dzieci, które w jej ciele się rozwijały i które urodziła. Za trud i poświęcenie, które towarzyszy macierzyństwu, za trud wychowania i przekazywaniu wzorców i tradycji swoim dzieciom należy się szczególne uznanie i szacunek. Kobieta jest podporą każdej rodziny .
Wszystkim Paniom członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie , wszystkim mieszkankom Samborowa i wszystkim kobietom wyrazy szacunku i najserdeczniejsze życzenia składają mężczyźni z koła gminnego PSD w Samborowie.