Boże Narodzenie 2023


Są chwile, kiedy często wracamy do ważnych w naszym życiu zdarzeń, a takimi są właśnie Święta Bożego Narodzenia. Wspominamy w gronie najbliższych osób, znajomych i przyjaznych, nieraz niespodziewanych gości, jak były spędzane święta w czasach naszej młodości. W ten sposób staramy się przekazywać naszym dzieciom i wnukom wzorce wyniesione z domu rodzinnego. Pokazujemy dobre zwyczaje, wyjaśniamy znaczenie naszych tradycji narodowych, kulturowych i religijnych, które były w trudnych czasach elementami patriotycznego wychowania i utrwalania polskości. Z niepokojem będziemy spędzali te święta, gdyż nie wiemy, czy będą pokazywane w środkach masowego przekazu telewizji, radio internecie, piękne programy religijne. Nie wiemy, gdyż nasze ulubione stacje przestały nadawać wiadomości. Laickie, postawy skierowane są do minimalizacji treści religijnych w nadawanych audycjach. Ważnym jest teraz, aby nasze pokolenie dziadków i babć zadbało o to, aby pokazać znaczenie i sens dzielenia się opłatkiem wigilijnym, składania życzeń w okresie świąt, potrzebie przygotowywania tradycyjnych potraw, gdyż to jest podstawą pielęgnowania właściwego wychowania przyszłych pokoleń Polaków.
Starajmy się dzwonić do samotnych osób, aby w te święta nie czuły się opuszczone i zapomniane. Jeśli możemy , to zaprośmy osoby samotne na wspólną kolację wigilijną, przekazany najskromniejszy upominek będzie wyrazem szacunku i serdeczności, której w nadchodzących czasach będzie coraz mniej. Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, rodzinom naszych członków i sympatyków składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i wszelkich łask od małej dzieciny Bożej w czasie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2024. Niech służy nam zdrowie, uśmiech i radość, niech rozjaśnia nasze zatroskane twarze. Bądźmy dla siebie życzliwi i pełni empatii i nie zapominajmy, że ten nasz sąsiad potrzebuje pomocy,wsparcia,życzliwego słowa i pocieszenia w chwilach zwątpienia i załamania.Jeśli otworzymy swoje serce, to mały Jezus pomoże nam w naszych trudnych chwilach. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.