Boże Narodzenie 2022


Noc Bożego Narodzenia jest tradycją, którą przekazują sobie kolejne pokolenia Polaków. W tym dniu, członkowie rodzin, sąsiedzi, znajomi spotykają się, dzieląc się opłatkiem wigilijnym, składają sobie życzenia, śpiewają wspólnie kolędy. Jest także czas pojednania osób zwaśnionych, których poróżniły sytuacje życiowe. Jest to także czas wybaczenia doznanych urazów i różnych przykrości. Boże Narodzenie, narodziny małego Jezusa, to także czas refleksji i zadumy. Dzisiejsze czasy pokazują, jak możemy my Polacy cieszyć się dobrodziejstwem pokoju, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych rodzin. Ale jednocześnie bardzo przeżywamy okropieństwa toczącej się wojny na Ukrainie. Ogrom zniszczeń materialnych, strach, cierpienia fizyczne i wszechobecna śmierć, pokazują bestialstwo innego narodu, który opanowany żądzą panowania nad innymi, gotów jest do największych podłości, zadawania cierpienia i zniszczeń ludzkich istnień , nie licząc się z możliwością innego pojmowania wartości kulturowych, religijnych i osobistych narodów, mających ukształtowany system wartości.
W tę noc wigilijną starajmy się przygarnąć każdego człowieka, który potrzebuje pomocy, wsparcia materialnego i moralnego. Niech nikt nie będzie samotnym, opuszczonym i cierpiącym.
Wszystkim członkom kola gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, członkom ich rodzin oraz wszystkim mieszkańcom Samborowa składam najserdeczniejsze życzenia , zdrowych, pogodnych i bezpiecznych świąt, Bożego Narodzenia, błogosławieństwa w nadchodzącym Nowym Roku 2023. Niech każdy dzień będzie spełnieniem planów życiowych i najskrytszych marzeń.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik