ŻYCZENIA NA 2014 ROK

Wszystkim koleżankom i kolegom członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, Waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa i gminy Ostróda życzę dużo zdrowia i radości ze szczęśliwie przeżytego każdego dnia. Niech radość, uśmiech i szczęście każdego dnia goszczą na Waszych twarzach. Starajmy się pokonywać trudy codziennego dnia z nadzieją,że każdy nowy dzień będzie lepszym, radośniejszym i łatwiejszym. Niech dolegliwości szarej , codziennej rzeczywistości nie przysłaniają optymizmu i szczęścia. Cieszmy się z każdego dnia, który nam został dany do godnego przeżycia, gdyż wobec stojących przed nami kłopotów szarej codzienności , uśmiech jest nadzieją na lepsze jutro.

Wszystkiego najlepszego, dużo optymizmu i radości w nowym 2014 roku życzy Prezes Zarządu  Elżbieta Miecznik

Podsumowanie pracy za 2013 r.

Miniony rok 2013 był bardzo pracowitym. Wielu członków naszego koła włożyło ogrom pracy i zaangażowania, dzięki czemu uzyskaliśmy znaczące wyróżnienia w organizowanych konkursach i rywalizacji na szczeblu powiatowym. Za włożoną pracę gorąco dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom. Cieszę się bardzo,że zyskujemy uznanie i szacunek społeczeństwa naszego sołectwa , sołtysa i władz samorządowych. Mam nadzieję ,żę przyszłe lata będą także owocne i pracowite.

Składam wszystkim serdeczne podziękowanie. Prezes zarządu Elżbieta Miecznik

VIII gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 16,00. Po uroczystym otwarciu obchodów przywitano przybyłych gości w osobach: Wicemarszałka województwa warmińsko – mazurskiego Marka Gustawa Brzezin, Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda Andrzeja Wiczkowskiego, Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa,Radną Rady powiatu ostródzkiego Grażynę Ostas, Radnego Rady Gminy Ostróda Łukasza Wolfa, ks. Witolda Palewskiego prelegentkę dr n med. Beatę Januszko- Giergielewicz, Sołtysa sołectwa Samborowo Tadeusza Pypczyńskiego, dyrektorów szkół, media i wszystkich uczestników. Zaskoczeniem był występ inauguracyjny nowo powstałego zespołu wokalnego, wskład którego wchodzą mieszkanki Samborowa. Super dziewczyny !!! Tak trzymać. Następnie były występy młodszych zespołów wokalnych. Prezes koła kol. Elżbieta Miecznik przedstawiła kierunki dzialania koła i zamierzenia na najbliższy okres . Prelegentka dr n med. BeataJanuszko – Giergielewicz przedstawiła bardzo ciekawą prelekcję na temat przeszczepów trzustki i wysp trzystkowych , z jednoczesnym wyjaśnieniem zasad kwalifikowania do przeszczepów i metod ich dokonywania. Po zakończonej prelekcji głos zabierali zaproszeni gości składając życzenia członkom koła chorym na cukrzycę.

Następnie Dyrektor GOK Samborowo p. Marta Żeberek przedstawiła wyniki konkursu plastycznego. w 2013 r.udział w konkursie wzięło 12 szkół. Nadesłano 230 prac. Nagrodzono i wyróżniono 79 prac. Nagrody wręczali zaproszeni goście. Prezes koła podziękowała wszystkim za udział w uroczystościach i zaprosiła do poczęstunku, który przygotowały członkinie koła  PSD Samborowo.

em/em

VIII gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą – Samborowo 22 listopada 2013 r.

Członkowie i zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie zapraszają wszystkich mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości na VIII gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą , które odbędą się 22 listopada 2013 r. o godz. 17,00 w GOK Samborowo.

Program  obchodów.:

16,00  Msza św. w kościele w Samborowie

17,00 Otwarcie obchodów i przywitanie uczestników

17,10 Występy dzieci i młodzieży z GOK Samborowo

17,40   „Przeszczepianie trzustki i wysp trzystkowych-rozwój transplantologii w              leczeniu cukrzycy” dr n  med. Beata Januszko- Giergielewicz  .

18.10 Wystąpienia zaproszonych gości

18,30 Ocena wyników konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom

19,00 Andrzejkowa  kolacja

Uczestnicząca w prelekcji  specjalista odpowie chętnie na zadawane pytania przez uczestników spotkania dotyczące także innych chorób, np. ciśnienia krwi ,chorób nerek, układu krążenia , układu kostnego i.t.p. Jest to wspaniała okazja do uzyskania wiedzy dotyczącej problemów chorób nękających każdego z nas. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w prelekcji i uroczystości.     W dzisiejszych czasach trudno jest dostać się szybko do specjalisty. Na tym spotkaniu będzie uczestniczył specjalista obdarzony ogromnym zasobem wiedzy medycznej i praktycznej. Wykorzystajmy więc tą okazję. Zapraszam w imieniu członków i zarządu PSD w Samborowie Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

 

 

Listopad Międzynarodowym Dniem Walki z Cukrzycą

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Cukrzycą koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków organizują według swoich możliwości różne formy obchodów. Koło gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie pomaga w tym roku, po raz pierwszy,  zorganizować gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą kołu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Miłomłynie, które odbędą się 16 listopada 2013 r. o godz. 17,00 w GOK Miłomłyn. W programie przewidziane są występy dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół gminy Miłomłyn, prelekcja lekarza na temat związany z chorobą cukrzycy. Nastąpi także ogłoszenie wyników konkursu plastycznego zorganizowanego w szkołach gminy Miłomłyn i wręczenie nagród zwycięzcom. Przewidziane jest także wystąpienie zaproszonych gości. Wszystkie chętne osoby są mile widziane przez organizatorów uroczystości.

Informację podaję za zgodą członków i prezesa PSD Miłomłyn.

Prezes zarządu PSD w Samborowie Elżbieta Miecznik.