Życzenia wielkanocne


Święta Wielkiejnocy, to czas szczególny. Umęczony, poniżony i pozbawiony godności ludzkiej Jezus z Nazaretu, król żydowski zostaje pozbawiony życia ziemskiego. Umiera na krzyżu,w ogromnych cierpieniach,  aby zbawić nas zwykłych śmiertelników. Z jego strony Boga i człowieka , jest to ofiara odkupienia. Zrobił to dla nas, ogarnięty pragnieniem pokazania zwykłego człowieczeństwa i pragnieniem aby nas zbawić. Otworzył nam drogę do zbawienia.Jesteśmy Mu za to wdzięczni. Nauczył nas skromności, pokory i wzajemnego szacunku. Niech Jego ofiara będzie dla nas natchnieniem, drogowskazem i przykładem okazywania wzajemnego szacunku, życzliwości i chęci niesienia pomocy wszystkim jej potrzebującym.

Niech te święta upłyną w zdrowiu, w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumieniu. Niech w każdej rodzinie panuje spokój, miłość, życzliwość. Okazujmy sobie szacunek, zrozumienie naszych ludzkich spraw. Bądźmy wyrozumiali i uśmiechnięci. Niech radość codziennego dnia będzie dla nas przykładem wzajemnego szacunku.

Wszystkim członkom i sympatykom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia. szczęścia i wszelkiej pomyślności życzy

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.