Życzenia Jubilatowi


Szanowny Jubilacie!!!

Dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, satysfakcji i zadowolenia w głoszeniu słowa Bożego życzą członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.

Prezes zarządu Elżbieta Miecznik