zbieramy 1 % odpisów od podatku przy rozliczaniu PIT za 2014 r.


Szanowni Państwo ,członkowie koła gminnego PSD w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, nasi sympatycy.
Planując ambitne zadania na 2014 r.i organizując Krajową Konferencję Diabetologiczną „Cukrzyca Zabójcą Naczyń”, pokazaliśmy problemy ludzi chorych na cukrzycę mieszkańców powiatu ostródzkiego.Cieszymy się bardzo,że włączyli się w tą ideę naukowcy, lekarze z ośrodków akademickich Olsztyna i Gdańska oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych. Bardzo pomogły udzielone patronaty przez Wojewodę Olsztyńskiego, Marszałka Województwa warmińsko – mazurskiego, Starostę Ostródzkiego,Burmistrza Miasta Ostróda i Wójta Gminy Ostróda.Poprzez organizację konferencji promowaliśmy w mediach osiągnięcia naszego koła, gminy i powiatu ostródzkiego oraz ziemi warmińsko- mazurskiej. Nasz wysiłek organizacyjny został bardzo wysoko oceniony przez uczestników i Zarząd Główny PSD w Bydgoszczy oraz prelegentów. Materiały z przebiegu konferencji są do zapoznania się na stronach internetowych Radio Mazury i Telewizja Mazury, które bardzo wspierały w przygotowaniach, organizacji i przebiegu konferencji.
Najważniejszym zadaniem do wykonania w najbliższej przyszłości jest utworzenie poradni diabetologicznej w Ostródzie, która służyć będzie wszystkim chorym na cukrzyce. Potrzebę jej utworzenia popierają wybitni naukowcy i lekarze, władze rządowe i samorządowe wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz wszyscy chorzy na cukrzycę.Mamy nadzieję,że to się uda wykonać. przydatna będzie pomoc każdej osoby i instytucji, która jest w stanie nas wesprzeć w naszych działaniach.
W październiku 2015 r. koło PSD w Samborowie będzie obchodziło jubileusz 10 lecia swojej działalności. Pragniemy przygotować na tą okoliczność odpowiedni program połączony z organizacją X gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego i mamy prawo do zbierania 1 % z odpisów podatkowych.Zebrane środki przeznaczamy na działalność statutową skierowaną na potrzeby ludzi chorych na cukrzycę, działalność edukacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rehabilitację. Będziemy wdzięczni za przekazane nam środki z rozliczeń PIT za 2014 r.Nasz numer KRS 0000252900.Liczymy na pomoc i wsparcie .

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik