Wybory 16 listopada 2014 r.


Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, chorzy na cukrzycę i wszyscy zdrowi mieszkańcy gminy ostródzkiej. W nadchodzącą niedzielę powinniśmy wszyscy pójść do urn wyborczych, aby wybrać na nową kadencje przedstawicieli naszych miejscowości do rad gminnych,rady powiatowej i samorządu wojewódzkiego oraz nowych lub tych samych Wójtów lub Burmistrzów. Sami widzicie i słyszycie , jak przebiega kampania wyborcza. Bardzo wielu obiecuje ” góry złote „, szczególnie czynią to te osoby, które przez czas poprzedniej kadencji nie zrobiły wiele lub nic nie zrobiły. Korzystają natomiast z sytuacji i obiecują,że coś zrobią ,jak zostaną wybrane.
W każdej miejscowości znamy się na co dzień z tego, co robimy dla naszych mieszkańców i środowisk, jak włączamy się we wspólne inicjatywy organizowane przez sołtysa, parafię, Wójta lub inne organizacje i stowarzyszenia. Co robimy dla nas samych, aby nam się żyło lepiej, bezpieczniej i weselej. Dlatego nie ulegajmy demagogii i pustym słowom.
W tej kampanii wyborczej powinniśmy się kierować maksymą w ocenie kandydatów „Nie po słowach lecz po czynach ich oceniajcie”.
Ponieważ sama tez kandyduje na radną do rady powiatu z listy wyborczej nr 13 poz. 5 komitetu wyborczego wyborców Starosty Włodzimierza Brodiuka ” Razem Dla Powiatu” mam świadomość,że taką samą miarą będę oceniana przez moich wyborców.Czy zasługuję na uznanie i poparcie, to zależy wyłącznie od Was moich wyborców.
Moją osobę znacie Państwo z działalności 9 letniej , jako Prezesa gminnego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie. Osiągnięcia i sukcesy mojego koła zawdzięczam zrozumieniu i współdziałaniu wszystkich członków. Jestem z osiągnięć skromnej, ale bardzo aktywnej grupy członków dumna, gdyż pokazaliśmy,że można zrobić wiele, jeżeli się tego chce.
Moje pomysły i mój program wyborczy, popierają wszyscy, którzy rozumieją potrzebę pilnego ich rozwiązania i wdrożenia w życie. Ponieważ dotyczą one życiowych, codziennych spraw każdego człowieka. Przedstawiłam je Państwu na moich ulotkach wyborczych i w emitowanych audycjach w Radio Mazury i w czasie organizowanej Krajowej Konferencji Diabetologicznej 7 czerwca 2014 r. pod hasłem ” Cukrzyca Zabójcą Naczyń’ oraz podczas organizowanych każdego roku Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Samborowie.
Wybory są ważne dla nas wszystkich, dlatego jestem przekonana,że weźmiemy w nich udział wszyscy, gdyż chcemy dokonać najlepszych wyborów- kandydatów, którzy spełnią nasze oczekiwania. Czy ja znajdę się w gronie wyróżnionych przez Was szczęśliwców, zależy wyłącznie od każdego z moich sympatyków i wyborców, którzy oddacie na mnie swój głos. Życzę wyborcom rozważnych i trafnych wyborów, a szczęśliwym wybrańcom składam gratulacje i życzę sukcesów w pracy na różnych szczeblach działalności samorządowej. Elżbiet Miecznik kandydatka na radną do rady powiatu lista 13 numer 5.