Wybory 15.10.2023


Koleżanki i koledzy oraz wszyscy sympatycy Koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie !!!
Ten kraj – to nasza Ojczyzna Polska.” Nadeszła wiekopomna chwila”, w której każdy dorosły Polak, ma obowiązek uczestniczenia w referendum konstytucyjnym, które zapewnia naszej Ojczyźnie, na długie lata,suwerenność i niepodległość. Kolejny raz, w historii naszego kraju , pojawili się agencji obcych państw, którzy poprzez swoje zdradzieckie działania, chcą pomniejszyć na arenie międzynarodowej znaczenie i rolę Polski. Odżyły targowickie metody , których celem jest podporządkowanie losów naszej Ojczyzny obcym mocarstwom. W trosce o Waszą przyszłość, i przyszłość Waszych dzieci i wnuków, macie obywatelski obowiązek uczestniczenia w referendum i oddania swojego głosu poprzez skreślenie, na arkuszu 4x NIE.
Ostatnio ujawnione, odtajnione dokumenty przedstawiane w programach dokumentalnych potwierdzają stwierdzenia , że zachodzące zjawiska w przemianach ekonomicznych, społecznych i politycznych w naszym kraju miały pokazać Polskę , w zły świetle, jako kraj nieudolnie rządzony, pełen afer i korupcji, nieumiejący rozwiązywać podstawowych problemów swoich obywateli. Prawda jest inna – Polska posiada najniższe bezrobocie, najbardziej dynamiczny wzrost gospodarczy, pomoc w rozwiązywaniu szeregu programów społecznych adresowanych do rodzin i seniorów, bezpieczeństwa energetycznego, ekonomicznego i militarnego. Możemy spokojnie spać, pracować, wypoczywać , gdyż nad naszym bezpieczeństwem , czuwają przedstawiciele Służby Granicznej, żołnierze, policja, strażacy OSP i różne służby, które mają za zadanie służyć POLSCE i POLAKOM.!!!
Bezpardonowe działania tzw ” Wolnych mediów „, środków masowej informacji, podległych działalności niemieckiemu koncernowi Spigiel, Gazecie Wyborczej,uwiarygodniają prawdziwość zmuszania Polski do poddaństwa i konieczności służenia interesom niemieckim, a nie sprawom Polaków i Polski. Zachowanie i wypowiedzi wielu osób publicznych, tzw ” celebrytów” uwłaczają ich godności, patriotyzmowi i prawu obywatelskiemu bycia dumnym Polakiem.Wypowiadający się publicznie tzw ” celebryci” oraz dzieci resortowe układów nowobogackich przepojone są nienawiścią do Polski, Polaków a więc kraju w którym się urodzili, uzyskali wykształcenie i uzyskali pracę, na jaką zasłużyli swoimi umiejętnościami , zaangażowaniem, wiedzą i chęcią osiągnięcia sukcesu. Są to smutne dowody niebywałego chamstwa, bezczelności i zdrady interesów naszej Ojczyzny POLSKI.!!!!
Jeżeli komuś z tych tzw ” Nadludzi” dobro Polski nie odpowiada, niech zrzekną się obywatelstwa polskiego i wyjadą do kraju ich marzeń. Draństwem i bezczelnością jest chęć korzystania z dobrodziejstw naszego kraju i jednocześnie plucie na jego historię, obyczaje, kulturę, przekonania religijne Polaków.
Polska była, jest i będzie krajem tolerancyjnym dla różnych wyznań ,narodowości i ras, które w naszym kraju chciały pracować dla jego dobra, przestrzegały naszego prawa i asymilowały się z zasadami obowiązującymi w naszej kochanej Polsce, służąc jej rozwojowi.
Każdy, kto się urodził w Polsce, zdobył własną pracą odpowiednie wykształcenie, pozycję społeczną i zawodową , uczciwa pracą zawodowa osiągnął sukces , zasługuje na szacunek i uznanie.
Nadszedł czas próby dla wszystkich Polaków oraz obywateli posiadających obywatelstwo polskie. Każdy musi ocenić, na podstawie własnych przeżyć , doświadczeń i obserwacji, jak mu się żyło kiedyś, teraz i jak się może zmienić jego życie i jego rodziny w przyszłości, jeżeli teraz podejmie nieprzemyślaną decyzję związaną z oddawaniem swego głosu w obecnych wyborach parlamentarnych i referendalnych. Trzeba docenić, to co się teraz ma i co można stracić w najbliższym czasie.
Życzę w imieniu zarządu koła mądrych i przemyślanych decyzji gwarantujących dobrobyt i poczucie bezpieczeństwa.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik