Wojewódzka konferencja Diabetologiczna 8 listopada 2013 r.


W dniu 8 listopada 2013 r. odbyła się konferencja diabetologiczna w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie pod patronatem Wojewódy Olsztyńskiego Marka Podziewskiego na temat „Zapobieganie powikłaniom cukrzycowym”.. Program obejmował wystąpienia :

1.Prof. dr hab. Elżbiety  Bandurskiej- Stankiewwicz. Uniwersytet  Warmińsko- Mazurski – wojewódzki konsultant d\s diabetologii „Przyczyny powstawania powikłań cukrzycowych i możliwości ich ograniczeń”

2.Prof. dr hab. Jan Tatoń Warszawski Uniwersytet Medyczny” Znaczenie dzialalności władz oraz instytucji samorządowych dla jakości leczenia i życia osób z cukrzycą – to znaczy dla 10 % ludności regionu- oraz ich rodzin” – krajowy ekspert d/s diabetologii.

3.Prof. dr hab.  Anna Czech Warszawski Uniwersytet Medyczny” Wzmacnianie  ” sił życiowych ” chorych na cukrzycę – medycyna i środowisko” – krajowy konsultant d/s diabetologii.

W programie były wystąpienia innych uczestników konferencji. Zadawano prelegentom pytania dotyczące wielu problemów związanych z chorobą cukrzycy.

Zasłużonym 3 lekarzom , którzy w swoim działaniu na rzecz chorych na cukrzycę włożyli wiele pracy i poświęcenia przyznane zostały 3 ZŁOTE  KRZYŻE ZASŁUGI , natomiast 2 prezesów kół Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymało BRĄZOWE  KRZYŻE  ZASŁUGI  za wieloletnią działalność na rzecz chorych na cukrzycę . Brązowy Krzyż Zasługi otrzymały kol. Iwona Ziółek z PSD Pisz i nasza koleżanka  Prezes PSD w Samborowie Elżbieta Miecznik. Krzyże zasługi przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski. Prelegenci zostali odznaczeni honorowymi odznakami ” Za zasługi dla ochrony zdrowia”, które przyznał Minister Zdrowia. Krzyże zasługi i honorowe odznaki zostały przyznane  na  wniosek Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetykow w Bydgoszczy. Gratulacje wszystkim odznaczonym i wyróżnionym.

Pan Andrzej Bauman Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków , wraz z członkami władz stowarzyszenia,  dokonał wizytacji pomieszczeń i lokali, które Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk użyczył w celu przeprowadzenia Krajowej Konferencji Diabetologicznej 7 czerwca 2014 r. w Ostródzie. Opinia jest pozytywna. Uroczystości odbędą sie w określonym terminie. Gratulacje organizatorom.

Oj będzie głośno o Ostródzie i chorych na cukrzycę. Czeka nas wszystkich wiele pracy. Zwieramy szeregi i wspólne działania. Ta impreza musi się nam udać.

EM/EM