Witamy na naszej stronie


Koleżanki, Koledzy!

Informuję, że dzięki uprzejmości administratora strony internetowej oraz pomocy ks. Krzysztofa Górnego z dniem dzisiejszym tj. 28 stycznia 2013 r. posiadamy swoją stronę internetową , na której będą zamieszczane informacje dotyczące pracy naszego koła. Adres strony: www.diabetycy.samborowo.pl

Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie , członkom Waszych rodzin oraz wszystkim mieszkańcom Samborowa i chorym na cukrzycę mieszkańcom gminy Ostróda i powiatu ostródzkiego  życzę w 2013 r. dużo zdrowia , wszelkiej pomyślności, pogody ducha i optymizmu. Bądźmy dla siebie życzliwi i wzajemnie pomagajmy sobie, a wiele problemów uda nam się pokonać.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik