Wielkanoc 2022


Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest nadzieją dla wszystkich ludzi chorych, cierpiących, załamanych problemami dnia codziennego. Zmartwychwstanie Pańskie daje poczucie wiary i siłę do pokonywania wszelkich przeciwności losu. Każdy człowiek musi uwierzyć w potęgę tego zdarzenia, gdyż wiara jest nadzieją i siłą w możliwość nadejścia dobrej zmiany. Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, naszym sympatykom i przyjaciołom , waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa składam najserdeczniejsze życzenia , zdrowych , pogodnych świąt spędzanych w gronie rodzinnym i przyjaznych ludzi.Niech te święta będą otwarciem na potrzeby ludzi samotnych i pozbawionych domów, szczególnie naszych sąsiadów z walczącej Ukrainy. Okażmy im życzliwość, niech przebywając w naszej ojczyźnie czują się bezpieczni z wiarą na odbudowę swojej ojczyzny. Wspierajmy ich dobrym słowem,materialnie na miarę naszych możliwości i pomóżmy im przetrwać ten trudny dla nich czas.
Alleluja , Pan Zmartwychwstał. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik