Wielkanoc 2020


Zmartwychwstanie Jezusa jest nadzieją na lepsze życie , po zakończeniu ziemskiego czasu.Taką nadzieję daje nam Jezus. Szczególnie w tym roku jego Zmartwychwstanie jest dla nas wszystkich nadzieją, że przy jego pomocy, pokonamy śmiertelną pandemię, która zmusiła miliony ludzi na całym świecie, do innego przeżywania tych świąt.My także , chcąc zachować zdrowie i życie, musimy spędzać te święta w swoich domach, w gronie razem mieszkających z nami domowników.Po raz pierwszy, ze względów bezpieczeństwa, nie mogą tych świąt spędzać wszyscy członkowie naszych rodzin. Jest to smutne, trudne do pogodzenia się z brutalną rzeczywistością.Chcielibyśmy być razem ze wszystkimi osobami, które kochamy, z którymi łączą nas więzy krwi i z którymi razem dzielimy dobre i gorsze chwile naszego życia. Musimy się z tym pogodzić i przestrzegać zasad, które są konieczne , dla wspólnego dobra. Szczególnie dotyczy to nas , osób w podeszłym wieku, obciążonych wieloma chorobami. Ten czas minie, dużo zależy od naszego zdyscyplinowania i odpowiedzialności. To są chwile trudne, ale musimy je pokonać z nadzieją i wiarą, że lepsze jutro nastąpi.
Wszystkim chorym , członkom naszych rodzin oraz wszystkim sympatykom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, cierpliwości, uśmiechów i wzajemnej życzliwości. Niech ten trudny czas będzie dla nas wszystkich możliwością okazania sobie szacunku i otworzy nasze serca na problemy drugiego człowieka. Starajmy się dzwonić do osób samotnych, podtrzymujmy je na duchu. Niech nikt w te święta ie pozostanie samotnym, załamanym i zapomnianym. Pan Zmartwychwstał Alleluja.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik