Regulamin konkursu plastycznego w szkołach podstawowych powiatu ostródzkiego 7 czerwiec 2014 r.