Przypominam o zebraniu w dniu 25 stycznia 2018 r.


W dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Samborowie odbędzie się zebranie wszystkich członków,  na którym będzie zatwierdzany plan pracy na 2018 r. oraz ustalane kierunki działania na 2018 r. Zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków .

Prezes kola Elżbieta Miecznik