Przebieg XV gminnych obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ


Obchody rozpoczęła msza św. o godz. 16,00, zaproszonych gości i uczestników uroczystości przywitała Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.Po występie zespołu :5 +”: mgr Agnieszka Wróblewska przedstawiła prelekcję ” Covid 19- a cukrzyca „. Następnie Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik pokazała dorobek koła i kierunki jego działalności na przestrzeni 15 lat istnienia koła PSD w Samborowie. Poinformowała zebranych, że Zarząd koła wystąpił z wnioskiem do Zarządu Głównego PSD w Warszawie o przyznanie statutem przewidzianych medali i odznaczeń członkom koła. Wręczenia medalu i odznaczeń dokonali: w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego p.Andrzej Pędziński i Radna Powiatu Ostródzkiego p. Grażyna Ostas.
Odznaczeni: Srebrnym Medalem ” Za Zwycięstwo Nad Cukrzycą ” Elżbieta Miecznik / udokumentowany okres choroby na cukrzycę – min. 30 lat./
Złotą Odznaką ” Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”-Elżbieta Burczak, Elżbieta Zduńczyk, Elżbieta Zakrzewska, Halina Bylska, Irena Wilczewska, Jadwiga Maliszewska, Dorota Teodorowicz, Sylwia Tumińska, Tomasz Tumiński, Wojciech Zakrzewski/ wymóg przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków- co najmniej 10 lat/
Odznaczeni „Srebrną Odznaką” Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” -Maria Szatkowska, Aleksandra Sternicka, Krystyna Makowska, Zbigniew Makowski, Jan Zalewski, Halina Reńska,Władysława Butrykiewicz, Teresa Porębska, Danuta Kopaczewska / wymóg przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 5 lat/. Gratulacje odznaczonym i wyróżnionym. Po uroczystości uczestnicy spożyli przygotowane własnoręcznie, przez członków koła dania i bawili się przy na wieczorku tanecznym do późnych godzin wieczorowych.