Podziękowanie za udzielone wsparcie w kampanii wyborczej.


Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, chorzy na cukrzycę i wszyscy zdrowi mieszkańcy gminy ostródzkiej moi wyborcy. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim, za udzielane słowa otuchy i wsparcia w minionej kampanii wyborczej. Przykro mi jest, że tak ważne zagadnienia, które stanowiły program działania koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, dotyczące codziennego życia chorego na cukrzycę, edukacji prozdrowotnej w szkołach, dostępności do rehabilitacji osób chorych, niepełnosprawnych i po przebytych urazach oraz opieki nad osobami starszymi, szczególnie mieszkającymi w terenie, nie znalazł uznania i poparcia.
Szanuję prawa demokracji. Gratuluję osobom wybranym na urzędy Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Ostródzkiego. Składam gratulacje wszystkim wybranym radnym i życzę im wypełnienia składanych obietnic i deklaracji wyborczych.
Elżbieta Miecznik Prezes koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.