Podsumowanie pracy za 2013 r.


Miniony rok 2013 był bardzo pracowitym. Wielu członków naszego koła włożyło ogrom pracy i zaangażowania, dzięki czemu uzyskaliśmy znaczące wyróżnienia w organizowanych konkursach i rywalizacji na szczeblu powiatowym. Za włożoną pracę gorąco dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom. Cieszę się bardzo,że zyskujemy uznanie i szacunek społeczeństwa naszego sołectwa , sołtysa i władz samorządowych. Mam nadzieję ,żę przyszłe lata będą także owocne i pracowite.

Składam wszystkim serdeczne podziękowanie. Prezes zarządu Elżbieta Miecznik