Po raz pierwszy na Warmii i Mazurach


Po raz pierwszy na Warmii…
Gospodarzem tegorocznych uroczystości związanych z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka była 7 czerwca br. Ostróda – miasto położone na Warmii i Mazurach wśród pięknych krajobrazów i błękitnych jezior. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli najwyżsi dostojnicy województwa Warmińsko – Mazurskiego w osobach Wojewody Mariana Podziewskiego i Marszałka Jacka Protasa. Przedsięwzięciu patronowali również, aktywnie włączając się w realizację zadań organizacyjnych, gospodarze miasta i powiatu Ostródy, w tym Starosta Włodzimierz Brodiuk, Burmistrz Czesław Najmowicz oraz Wójt Gminy Bogusław Fijas.
Z uznaniem należy podkreślić, że po raz pierwszy organizacji obchodów o takiej skali wraz z Zarządem Głównym podjęły się władze Koła szczebla gminnego! Organizatorem było Koło PSD Ostróda z siedzibą w Samborowie, działające pod kierownictwem prezes Elżbiety Miecznik. Przebieg całego przedsięwzięcia pokazał, że wybór tego Koła jako współorganizatora wydarzenia przez Zarząd Główny był ze wszech miar trafny, ponieważ przygotowany program i jego realizacja, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy z Koła, wypadły wzorowo.
Obchody rozpoczęły się mszą w intencji chorych na cukrzycę w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Po niej nastąpiło wejście wszystkich uczestników na salę widowiskową Centrum Użyteczności Publicznej, których wprowadziła młodzież w rytmie poloneza. Na sali powitały ich swoimi występami dziecięcy zespół artystyczny i żeńska grupa wokalna z Samborowa. Pieczę nad całościową realizacją programu sprawował Edward Miecznik – prywatnie małżonek prezes Koła.
Po części artystycznej oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania gości dokonali prezes ZG PSD Andrzej Bauman oraz prezes Elżbieta Miecznik. Następnie rozpoczęła się konferencja naukowa pod hasłem: ”Cukrzyca zabójcą naczyń”, którą otworzyła kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie prof. dr hab. med. Elżbieta Bandurska – Stankiewicz, wygłaszając inauguracyjny wykład na temat cukrzycowej choroby oczu. Następny wykład prowadziła dr n. med. Anna Korzon – Burakowska z Uniwersytetu Medycznego z Gdańska o stopie cukrzycowej i konsekwencjach braku wiedzy i umiejętności jej przeciwdziałania przez pacjentów z cukrzycą. O transplantacji nerek i nadziei dla chorych z nefropatią cukrzycową bardzo interesująco mówiła dr med. Beata Januszko – Giergielewicz z UWM z Olsztyna. Następnym omawianym tematem była neuropatia cukrzycowa przedstawiona przez lek. med. Wojciecha Matuszewskiego z powyższej uczelni.
Prezentowane wykłady spotkały się z ogromnym zainteresowaniem słuchających, którzy, w przypadku wątpliwości, zadawali prelegentom wiele pytań. O interesującym doborze tematów i ich znaczeniu w walce ze skutkami cukrzycy w swoim podsumowaniu konferencji mówił prezes Andrzej Bauman.
Równolegle do przebiegu wydarzenia, miała miejsce wystawa diabetologiczna, na której zaprezentowało się 15 firm medycznych, promując najnowsze zdobycze naukowe w zakresie metod walki z cukrzycą. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie przeprowadził w szkołach podstawowych konkurs plastyczny o cukrzycy i był fundatorem nagród dla zwycięzców. Firma Woerwag prowadziła bezpłatne badania dla uczestników w zakresie stanu zaawansowania neuropatii cukrzycowej. Obok firm prezentowany był również okazały dorobek twórczy mieszkańców Samborowa.
Podkreślić należy, że uczestnicy spotkania w Ostródzie, jako jedni z pierwszych w kraju, mogli złożyć swój podpis pod społecznym projektem Ustawy o Cukrzycy, którego inicjatorem jest przewodniczący Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak.
Organizatorzy dziękują następującym sponsorom i darczyńcom za pomoc i wsparcie finansowe organizacji naszego wydarzenia: Starostwu Powiatowemu w Ostródzie, Urzędowi Miasta w Ostródzie i Gminie Ostróda oraz firmom: Sanofi, Berlin-Chemie Menarini, Roche, Novo Nordisk, Woerwag, Diagnosis, Solinea, On Board, Varia, Wysowa, HTL Strefa, DFK, Quick Fresh, Deomed JJW, OSI Food w Górkach, jak również Nadleśnictwu Miłomłyn. Dziękujemy także następującym mediom za relację z przygotowań oraz transmisję konferencji: Radio Mazury, Telewizja Mazury, Gazeta Ostródzka, Radio Olsztyn, Telewizja Olsztyn, Diabetyk, PEN i Biuletyn Informacyjny Cukrzyca. Podziękowania należą się również organizacjom turystycznym z województwa warmińsko-mazurskiego, które dostarczyły materiały informacyjne o atrakcjach regionu.
H. Z. Ochniak

Data publikacji: 10-06-14