Palma wielkanocna


W dniach 21- 22 marca 2013 r.  członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie wykonali piękną palmę wielkanocną, która mierzy 7,5 m wysokości. Wykonawcy palmy to: Elżbieta Zduńczyk, Maria Szatkowska, Maria Babska, Daniela Skibicka, Halina Bylska, Elżbieta Zakrzewska, Elżbieta Miecznik i Jan Babski. Palma będzie eksponowana w kościele św. Stanisława Biskupa w Samborowie .

Na szczególne słowa uznania zasługuje kol. Elżbieta Zduńczyk, która wykonała kwiaty do wspólnej palmy wielkanocnej. Jest ona również samodzielną wykonawczynią bardzo pięknej palmy w kolorze białym. Jest to praca artystyczna zasługująca na szczególne wyróżnienie ze względu na pracochłonność tej palmy oraz jej walory artystyczne. Kol. Elu gratulacje i słowa uznania , za Twoje zaangażowanie.

Prezes Elżbieta Miecznik