Organizacja XV gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 2020


Sympatycy i członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie informuję , że zarząd koła kierując się troską o bezpieczeństwo uczestników gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które były planowane na miesiąc listopad 2020 r.podjął decyzję o rezygnacji tej uroczystości w tym roku. Zarząd uważa, że zaostrzenie przepisów w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa każdego uczestnika jest sprawą najważniejszą. Nie możemy narażać własnego zdrowia i innych osób, gdyż wielu z nas choruje na różne dolegliwości osłabiające naszą odporność i nie możemy dodatkowo narażać się na możliwość infekcji Cowik-19.
Informacja o takiej decyzji została przekazana dla Prezes ZG PSD oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie z prośbą o przekazanie nam przyznanych środków na 2020 r.innej organizacji , która może zrealizować dodatkowe swoje zadania.
Po konsultacjach z członkami zarząd będzie opracowywał na 2021 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON :
1. organizację XV gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które w zależności od sytuacji epidemiologicznej będą planowane na okres letni lub jesienny
2.organizację wycieczki turystycznej i spływu łodziami płaskodennymi po rzece Krutyni – okres czerwiec- lipiec 2021 r.
3.organizację wycieczki i zwiedzanie zabytków Kwidzyn – Gniew lub innego kierunku zwiedzania – sierpień 2021.
Ostateczne decyzje zapadną z chwilą przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji naszych propozycji, które musimy napisać i złożyć w terminie do 30 listopada 2020 r.
Zarząd prosi wszystkich członków o przekazywanie informacji każdemu, kto będzie się pytał w sprawach organizacji tegorocznych uroczystości.
Zarząd informuje, że wszystkie obowiązujące sprawozdania rzeczowe i finansowe dotyczące działalności naszego koła zostały złożone do wszystkich organów i instytucji w obowiązujących terminach sprawozdawczych, na co uzyskaliśmy potwierdzenia poprawności ich sporządzenia i zatwierdzenia.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik