Odwołanie zebrania w miesiącu Marcu 2020 r.


W trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia członków zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie odwołuje zebranie , ze względu na obowiązujące przepisy wywołane pandemią choroby koronarowirusa. Jednocześnie nie będzie wykonywana palma wielkanocna, gdyż nie chcemy narażać członków na możliwość infekcji.
Sprawozdania za 2019 r, zostały zatwierdzone na zebraniu w miesiącu lutym i w terminie zostały przedłożone stosownym instytucjom.
Życzymy zdrowia i przestrzegania obowiązujących zaleceń medycznych, które zabezpieczą nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Prosimy o powiadomienie wszystkich członków naszego koła o podjętych decyzjach.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik