Ogólnopolski Dzien Dziabetyka Ostróda 7 czerwiec 2014 r.


Dnia 7 czerwca 2014 r. odbyła się w Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie Krajowa Konferencja Diabetologiczna pt.”Cukrzyca Zabójcą Naczyń”.Patronat medyczny sprawowała prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Bandurska -Stankiewicz, która jest wieloletnim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie diabetologii, a jedncześnie jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Prelekcje wygłaszali pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku i Olsztynie oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych. Konferncja odbywała się podpatronatami: Wojewody Olsztyńskiego Mariana Podziewskiego. Marszałka Jacka Protasa, Starosty Ostródzkiego Włodzimierza Brodiuka, Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza i Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijsa.
W zorganizowanej wystawie udzial wzięło 15 firm farmaceutycznych, ktore prezentowały swoje wyroby. Udział w konferencji wzięło ok. 300 chorych na cukrzycę z terenu wojewodztwa warmińsko – mazurskiego i całej Polski.
Na wystawie prezentowali swój dorobek artystyczny artyści samborowscy: kol. Elżbieta Zduńczyk – wyroby z papieru oraz Zbigniew Makowski – rzeźbiarstwo. Program artystyczny zaprezentowały zespoły wokalne z Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Samborowie : dorosła grupa wokalna pod kier. Elżbiety Gałan i dziecięca grupa wokalna pod kier. Anny Gałan. Uroczystości otworzyła tańcem polonezem młodzież z Gimnazjum w Durągu.
Patronaty medialne sprawowalo: Radio Mazury, Radio Olsztyn, Telewizja Olsztyn, Telewizja Mazyry, PEN – ogólnopolskie czasopismo medyczne, Diabetyk, Biuletyn Informacyjny Cukrzuca. Organizatorem konferencji jest Koło Gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie i Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy oraz koła PSD w MIłomłynie. Morągu i Ostródzie.
Z relacjami i przebiegiem konferencji można zapoznać się na stronach internetowych: www telewizjamazury.pl Krajowa Konferencja Diabetologiczna oraz radiomazury Krajowa Konferencja Diabetologiczna.
Za organizację Krajowej Konferencji Diabetologicznej organizatorzy zebrali szereg pozytywnych opinii:
Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie składam serdeczne podziękowanie za włożony wkład i pomoc w organizacji tak ogromnego zadania. Jesteśmy pierwszym w Polsce kolem gminnym, które podjęło się trudu organizacji tak ogromnego przedsięwzięcia, W historii województwa warmińsko – mazurskiego pierwszego od czasów powojennych i które zostało wykonane w sposób wzorowy.Możemy być z siebie dumni, że pokazaliśmy zainteresowanym problematyka choroby cukrzycy, że nasze problemy są ważne i umiemy głośno o nich mówić.

Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik